Często oceniamy budynki na podstawie ich wyglądu zewnętrznego. To dlatego projekty elewacji są tak ważnym zagadnieniem.  Warto jednak pamiętać, że elewacja wpływa nie tylko na ich estetykę, ale także właściwości techniczne. 


Projekty elewacji: estetyka i technika

Jesteśmy grupą specjalistów z różnych dziedzin, których łączy zamiłowanie do rozwiązywania problemów z pogranicza inżynierii i architektury tak częstych przy projektowaniu elewacji. Połączenie umiejętności naszych inżynierów i konsultantów z wiedzą architektów, z którymi współpracujemy, pozwala nam tworzyć optymalne warunki dla użytkowników budynków oraz energooszczędne rozwiązania dla ich właścicieli.

Wraz z rozwojem architektury elewacje stają się coraz bardziej skomplikowane. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w tworzeniu projektów dla budynków niskich, średniowysokich oraz wysokich, dzięki czemu zapewniamy deweloperom i architektom doradztwo inżynieryjne najwyższej klasy.

Projekt elewacji stanowi ok. 25% kosztu projektu konstrukcji budynku. Co więcej, jest ona elementem obarczonym dużym ryzykiem potencjalnym. Z tego powodu jej projekt musi spełniać serię współzależnych, a nierzadko także kłócących się ze sobą wymogów, m.in.:

  • być odporny na warunki pogodowe,
  • kontrolować ilość światła wchodzącego do budynku i maksymalizować jego ilość wewnątrz obiektu,
  • minimalizować utratę ciepła wewnątrz budynku zimą oraz maksymalizować jego ilość wiosną,
  • wspierać systemy instalacji sanitarnych budynku, zapewniając mu naturalną wentylację,
  • kontrolować hałas tworzący się wewnątrz obiektu oraz dochodzący do niego z zewnątrz,
  • wpierać systemy przeciwpożarowe budynku.

Holistyczne podejście do projektowania elewacji

Oferujemy usługi z zakresu projektowania elewacji dla deweloperów, architektów, kierowników projektów oraz samych użytkowników budynków. W ich zakres wchodzą m.in. planowanie, projektowanie, zakup materiałów i konstruowanie. Naszym zadaniem jest wspomóc oraz dopełnić pracę architekta, ściśle stosując się do jego zaleceń. Nasze podejście do doradztwa inżynieryjnego jest holistyczne – tworzymy projekty, które cechują estetyka, spójność konstrukcyjna, bezpieczeństwo, energooszczędność i odporność na warunki zewnętrzne. Dodatkowym atutem naszych rozwiązań jest optymalizacja kosztu projektu.

Podczas pracy nad projektem nasi inżynierowie elewacji współpracują ze specjalistami z innych działów. Są wspomagani przez konstruktorów, projektantów instalacji budynkowych, specjalistów z zakresu zrównoważonego budownictwa, ekspertów ds. projektowania oświetlenia czy projektantów systemów przeciwpożarowych. Koordynacja międzybranżowa skutkuje wydaniem optymalnego, zintegrowanego projektu.

Projektowanie elewacji i inżynieria elewacji, Warszawa

szklane elewacje są ozdobą wielu budynków biurowych   © Chad Henning Photography

Projektowanie elewacji według WSP

Podczas projektowania elewacji budynku zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z jego użytkowaniem. Opracowujemy dla naszych klientów szczegółowe wytyczne dot. czyszczenia oraz utrzymywania obiektu, a także rewitalizacji poszczególnych części elewacji oraz szklenia.

Projekt elewacji musi również uwzględniać bezpieczeństwo pożarowe. Bierzemy to pod uwagę już na wczesnym etapie pracy, dobierając do niego odpowiednie materiały. Wykonujemy testy pozwalające nam sprawdzić reakcję elewacji na ogień czy dym, a po skończeniu projektu oferujemy również przeglądy oraz audyty pożarowe.

Rewitalizacje i naprawy elewacji dla istniejących budynków

Oprócz opracowywania projektów dla nowych budynków oferujemy też usługi dla istniejących. Oceniamy stan fizyczny obiektu, a następnie określamy jego parametry istotne dla renowacji. Nasz zespół opracowuje rozwiązania rewitalizacyjne, które zrównują potencjalne korzyści finansowe z kosztem usługi przy uwzględnieniu szacowanego cyklu życia budynku. Oferujemy również kompleksowe oceny stanu budynku, raporty środowiskowe due diligence oraz kosztorysy dla właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników.

Projekty elewacji i doradztwo inżynieryjne, Warszawa