Rządy, miasta i przedsiębiorstwa stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze wzrostem populacji, zapotrzebowaniem na zasoby oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które mają wpływ na odporność i trwałość naszych społeczności. Firma WSP zobowiązuje się do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w naszej pracy w zakresie planowania, projektowania i zarządzania zarówno nieruchomościami, jak i infrastrukturą.

W naszych działaniach związanych z planowaniem i doradztwem kierujemy się strategiami tworzenia żywych, przyjaznych społeczności. W sektorze energetycznym przyczyniamy się do rozwoju odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji związanych z tradycyjnym wytwarzaniem energii. W przypadku budynków komercyjnych, mieszkalnych i instytucjonalnych projektujemy "zielone" systemy, które oszczędzają energię i inne zasoby naturalne. Nasza praca w zakresie planowania transportu i projektowania zachęca do rozwoju społeczności oferujących pełen zakres możliwości gospodarczych, społecznych i rekreacyjnych. Doradzamy klientom, w tym agencjom rządowym, w zakresie strategii mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zaradzenie skutkom zmian klimatycznych.

Zrównoważony rozwój w przyszłości

Nasze zespoły współpracują z klientami, aby zmniejszyć wpływ ich inwestycji na środowisko, a także aby zrozumieć, w jaki sposób przyszłe trendy wpłyną na ich działalność. Nasz program "Future Ready" jest wyjątkowy i ma na celu budowanie i wdrażanie przyszłych trendów we wszystkich naszych projektach. 

Raporty zrónoważonego rozwoju

Najbardziej znane na świecie wytyczne do tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju zostały opracowane przez Global Reporting Initiative. Wytyczne G4 GRI pomagają w przedstawieniu obszarów największego wpływu firmy na otoczenie oraz w przeprowadzeniu dialogu z interesariuszami. Eksperci zrównoważonego rozwoju WSP przeprowadzają naszych klientów przez proces przygotowania informacji i pomagają stworzyć rzeczowy raport, zawierający wszelkie istotne dane.

Raporty zrównoważonego rozwoju są głównie kierowane do udziałowców, inwestorów, ekspertów, rady nadzorczej czy kadry zarządzającej. Dlatego w celu wzmocnienia odbioru raportu, założeń i osiągnięć firmy przez klientów końcowych i partnerów biznesowych proponujemy również kompleksową strategię komunikacji, zogniskowaną na interakcji z interesariuszami, ich zaangażowaniu, feedbacku i edukacji.