Nasi specjaliści oferują pełen zakres usług geologicznych, bazując na danych uzyskiwanych zarówno z powierzchni ziemi, jak i jej wnętrza.

 


Nasze usługi geologiczne

Decyzje przedsiębiorców o wykonaniu prac geologicznych nie należą z reguły do łatwych. Znaczenie mają nie tylko przysłowiowe trzy L - lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja - ale również zbadanie, czy dany teren jest potencjalnie dochodowy, a także odpowiedni dla planowanej inwestycji. 

Nasi eksperci wykonują usługi geologiczne kompleksowo oraz dokładnie. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, używając metod odwiertów poszukiwawczych i eksploatacyjnych jak również nowoczesnego modelowania czy wizualizacji. Wykorzystujemy dane uzyskane zarówno na powierzchni ziemi, jak i z jej wnętrza, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy przekazywanej między różnymi oddziałami międzynarodowej grupy WSP. Nasz zespół globalny brał udział w wielu złożonych projektach środowiskowych na terenie m.in. Kanady, Australii czy RPA. Polski zespół WSP wykonywał usługi dla inwestycji zlokalizowanych w całej Polsce, przykładowo w Wielkopolsce, na Mazowszu czy na Śląsku. 

Usługi geologiczne, Warszawa

Usługi geologiczne i geotechniczne WSP obejmują:

  • wstępne doradztwo na temat fundamentów i zagadnień geotechnicznych,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej na wszystkich etapach procesu budowy do uzyskania różnego rodzaju zezwoleń,
  • pełen zakres technik badań terenowych, w tym odwierty, sondowania statyczne CPTU, wykopy próbne, pobieranie próbek do badań geotechnicznych, sondowania dynamiczne, 
  • nadzór terenowy, 
  • prace w miejscach trudno dostępnych, w tym prace nad lustrem wody, w piwnicach lub w rejonie autostrady czy linii kolejowej, 
  • przygotowanie pełnych raportów stanu faktycznego i interpretacji.

 Nasze prace są podejmowane z pełnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.