Jesteśmy ekspertami w zakresie zachowania gleb oraz skał, a także wpływu wód powierzchniowych na konstrukcje budynków.


Nasi specjaliści łączą zrozumienie struktur geologicznych, materiałów i zachodzących między nimi procesów z wiedzą na temat technologii konstrukcyjnych oraz technik inżynieryjnych. Dzięki temu WSP oferuje praktyczne rozwiązania z zakresu geotechniki oraz powiązanych z nią dziedzin.

Nasi eksperci środowiskowi ściśle współpracują z inżynierami WSP z innych działów. Zwyczajowo są oni angażowani we wszystkie aspekty projektu od wczesnego planowania do etapu budowy, a także we wszelkiego typu inspekcje oraz rewitalizacje. Dzięki takiemu podejściu oferujemy naszym klientom interdyscyplinarne, kompleksowe rozwiązania, które są w dzisiejszym zmodernizowanym świecie niezbędne do dostarczenia złożonego projektu. 

linia metra city line, sztokholm, szwecja

Inżynieria geotechniczna jest jednym z podstawowych elementów projektów infrastruktury i nieruchomości. Stosuje się ją przy budowie tunelów (np. na potrzeby metra), mostów, budynków, linii kolejowych, infrastruktury wodnej, lotnisk czy elektrowni. Zapewniamy naszym klientom pełen zakres specjalistycznych usług geotechnicznych na potrzeby planowania, projektowania i wdrażania projektów, a także zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych. Nasz lokalny zespół środowiskowy współpracuje ze specjalistami z innych oddziałów WSP, korzystając z wiedzy ponad 600 inżynierów geotechnicznych z całego świata.

Nasze usługi geotechniczne i geologiczne obejmują m.in.:

  • głębokie fundamenty,
  • płytkie fundamenty,
  • roboty ziemne,
  • mury oporowe,
  • ściany piwnic,
  • piwnice,
  • stateczność zboczy.