Eksperci WSP w Polsce przeprowadzają kompleksową inwentaryzację przyrodniczą siedlisk i gatunków.

Inwentaryzacje od strony prawnej

Inwentaryzacja dotyczy wszystkich elementów ekosystemu bez względu na ich status ochrony. Podczas wykonywania naszych usług zawsze zwracamy uwagę na gatunki chronione i zagrożone. W naszej praktyce przestrzegamy stosownych aktów prawnych (w szczególności polskiego prawa ochrony przyrody i jego aktów wykonawczych, dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej), jak również stosujemy najlepsze praktyki (powszechnie zalecane wytyczne oraz kodeksy postępowania).

Neopark Warszawa wnętrze

Recepcja budynku biurowego Neopark Office w Warszawie

Mamy doświadczenie wynikające z wielu rodzajów przeprowadzonych przez nas inwestycji, od projektów dotyczących poszukiwania ropy naftowej do budynków komercyjnych i centrów handlowych. Wykonujemy inwentaryzacje ekosystemów dla różnych celów. Są to np.: ocena oddziaływania na środowisko, wycinki drzew czy w celach związanych z certyfikacją BREEAM (raporty ekologa). Informacje uzyskane bezpośrednio w terenie pozwalają na wybranie najlepszych środków celem złagodzenia wpływu planowanych inwestycji na środowisko.