Ściśle współpracujemy z klientem i wszystkimi członkami zespołu projektowego, aby dostarczyć zaawansowane, optymalne kosztowo rozwiązania konstrukcyjne dopasowane do potrzeb i aspiracji architektonicznych.


Sektor

  • Budynki komercyjne i wielofunkcyjne
  • Edukacja
  • Budynki wysokościowe
  • (Wszystkie)

Usługa

  • Akustyka, hałas i wibracje
  • BIM - modelowanie informacji o budynku
  • Elewacje
  • (Wszystkie)


Różnorodne usługi konstrukcyjne

Zakres usług inżynierii konstrukcyjnej w WSP Polska obejmuje projektowanie na każdym etapie inwestycji, od fazy koncepcyjnej i studium wykonalności do projektu wykonawczego i nadzorów na budowie. Wspieramy naszych klientów także w kwestii szczegółowych raportów i ekspertyz w obszarach takich jak badania geotechniczne czy analizy due diligence.

Wieżowiec biurowy 1 Undershaft w Londynie

konstrukcja Bishopsgate 22 model 3D

Model 3D konstrukcji budynku 22 Bishopsgate w Londynie