Ściśle współpracujemy z klientem i wszystkimi członkami zespołu projektowego, aby dostarczyć zaawansowane, optymalne kosztowo rozwiązania konstrukcyjne dopasowane do potrzeb i aspiracji architektonicznych.


Różnorodne usługi konstrukcyjne

Zakres usług inżynierii konstrukcyjnej w WSP Polska obejmuje projektowanie na każdym etapie inwestycji, od fazy koncepcyjnej i studium wykonalności do projektu wykonawczego i nadzorów na budowie. Wspieramy naszych klientów także w kwestii szczegółowych raportów i ekspertyz w obszarach takich jak badania geotechniczne czy analizy due diligence.

Wieżowiec biurowy 1 Undershaft w Londynie

Umiejętności i doświadczenie poparte technologią

Nasi doświadczeni inżynierowie łączą obszerną wiedzę na temat budynków i zastosowania materiałów z umiejętnością wykorzystania nowoczesnych narzędzi analitycznych takich jak projektowanie wspomagane komputerowo (Autodesk Revit®, AutoCAD®), modelowanie konstrukcji, modelowanie informacji o budynkach (BIM) czy metodyka planowania i zarządzania projektem. Pozwala nam to sprostać wysokim wymaganiom, m.in. trudnym warunkom terenowym, złożonym fundamentom czy oddziaływaniom na istniejącą infrastrukturę oraz sąsiednie budynki, dzięki czemu zapewniamy efektywność konstrukcji oraz optymalną eksploatację. Współpracujemy również z innymi zespołami konstruktorskimi w WSP na całym świecie, aby realizować specyficzne zadania, jak również wykorzystać międzynarodowe doświadczenie w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań.

Nasi inżynierowie są zaangażowani w niektóre z najbardziej interesujących projektów konstrukcji, w tym projekty brytyjskie (55-91 KnightsbridgeSouth Bank Shell Centre czy 22 Bishopsgate), dla których opracowali i koordynowali projekty przy wykorzystaniu technologii BIM.

Dowiedz się więcej na temat usług konstrukcyjnych WSP z naszej broszury (przycisk „ Powiązane pliki” z prawej strony u góry).

konstrukcja Bishopsgate 22 model 3D

Model 3D konstrukcji budynku 22 Bishopsgate w Londynie