Zapewniamy szczegółowe oceny stanu technicznego budynku, audyty środowiskowe due diligence i plany kapitałowe dla wszystkich typów nieruchomości od lokali komercyjnych i wieżowców mieszkalnych do luksusowych hoteli i obiektów religijnych.


Nasi specjaliści ds. oceny stanu technicznego budynków dysponują wiedzą z wielu powiązanych ze sobą branż – są wśród nich konstruktorzy, inżynierowie fasad, eksperci w zakresie zrównoważonego budownictwa, a także specjaliści ds. procesów korozji i odnawiania konstrukcji betonowych. Połączenie ich umiejętności oraz wiedzy z różnych dziedzin pozwala nam wykonać kompleksową usługę uwzględniającą wszystkie aspekty techniczne projektu.

W skład naszej kompleksowej, wielobranżowej usługi wchodzą złożone technicznie oceny stanu budynku, szczegółowe rekomendacje dot. jego użytkowania oraz optymalny plan budżetowy projektu. Dzięki temu nasi klienci mogą podejmować najlepsze decyzje dla swojego biznesu.

AUDYT TECHNICZNY - HOTEL w Warszawie

AUDYT TECHNICZNY - HOTEL w Warszawie

Audyty due diligence dla oceny stanu budynku

W ramach usługi oceny stanu nieruchomości zapewniamy audyty due diligence, które są cennym źródłem informacji zarówno dla sprzedawców i kupców obiektów jak i ich właścicieli dokonujących refinansowania. Nasi specjaliści potrafią pracować w wyznaczonych ramach czasowych, które w świecie nieruchomości często są bardzo sztywne, a żeby zrozumieć wartość transakcji, zawsze starają się przyjąć perspektywę klienta.

Audyty due diligence nie tylko pomagają podjąć decyzję podczas zakupy czy finansowania projektu, ale również zawierają informacje istotne dla klienta już po zamknięciu transakcji. Stanowią punkt wyjściowy do długookresowego zarządzania finansową stroną projektu.

Plany budżetowe dla nieruchomości

Częścią naszej usługi jest również sporządzanie planów budżetowych dla właścicieli nieruchomości oraz ich zarządców. Pozwalają tworzyć prognozy finansowe związane z przyszłym użytkowaniem budynku. Sporządza się je zazwyczaj w czasie dokonywania transakcji zakupu obiektu lub rozpoczynając proces jego refinansowania, jednak mogą być też tworzone w ramach aktywnego planowania finansowego.

Jesteśmy specjalistami w zakresie sporządzania planów budżetowych, badania zasobów rezerw finansowych oraz raportów amortyzacji. Rozumiemy, jak istotne znaczenie mają one dla wartości budynków oraz jak wpływają na sposób zarządzania danym obiektem.