Zrozumienie środowiska naturalnego jest kluczem do zrównoważonego planowania. Wzrost populacji, urbanizacja, rozwój przemysłowy czy zmiany klimatyczne są jednymi z wielu czynników, które mają wpływ na ekosystemy na poziomie globalnym i lokalnym.

Środowisko naturalne i ekologia: usługi inżynieryjne WSP

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu środowiska naturalnego oraz ekologii dla projektów budowlanych wszelkiego typu: rewitalizacji istniejących budynków, rozbudowy mostów czy linii kolejowych, budowy zapór wodnych oraz  remediacji terenów potencjalnie zanieczyszczonych. Nasi klienci powierzają nam zadanie dostarczenia rozwiązań mających chronić naturalne ekosystemy w zgodzie z panującymi przepisami prawnymi.

Nasz zespół środowiskowy składa się z doświadczonych konsultantów, którzy mają za sobą  projekty takie jak liczne remediacje, audyty azbestowe oraz wiele innych. Są to eksperci o zróżnicowanych specjalizacjach, którzy dzięki połączeniu różnorodnej wiedzy dostarczają klientom kompleksowe, zintegrowane rozwiązania ekologiczne. Co więcej, są wspierani przez specjalistów z innych działów, m.in. geologów, inżynierów budownictwa oraz ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ich działania - podobnie jak w przypadku innych usług WSP - opierają się na doskonałej koordynacji międzybranżowej.

Usługi: ekologia i środowisko naturalne

W zakres naszych usług środowiskowych i ekologicznych wchodzą:

 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • audyty środowiskowe due diligence,
 • audyty azbestowe,
 • raporty dot. zarządzania materiałami niebezpiecznymi,
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami,
 • inwentaryzacje przyrodnicze,
 • rekultywacje terenów zanieczyszczonych,
 • opisy habitatów gatunków zwierzęcych i roślinnych,
 • ochrona oraz obserwacja środowiska naturalnego w trakcie fazy rozwojowej,
 • plany zarządzania terenami podmokłymi, w tym cieków wodnych i obszarów zalewowych,
 • bioinżynieria,
 • badania ekosystemów miejskich łączące elementy biologiczne, fizyczne oraz socjoekonomiczne,
 • badania jakości wody, gleby i osadów,
 • kartografia, geomatyka i teledetekcja,
 • autoryzacje i pozwolenia (jakość powietrza, wody, terenów podmokłych i gleby),
 • mapowanie i inwentaryzacje ekosystemów,
 • środki ograniczające ryzyko oraz kompensacji,
 • fitoremediacja,
 • ekologiczne projektowanie miejskie.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach środowiskowych, użyj przycisku „Kontakt” znajdującego się u góry z prawej strony lub przejdź na strony konkretnych usług znajdującej się u dołu w zakładce „Powiązane usługi”).