Nasze usługi z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (ang. SEA) i ocen zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju (ang. SA)  wspierają procesy podejmowania decyzji, zapewniając uwzględnienie w politykach i planach biznesowych zrównoważonego rozwoju oraz innych kwestii środowiskowych. 


Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w biznesie

Wykonując usługę SEA (skrót od angielskiego Strategic Environmental Assessment), korzystamy z naszego doświadczenia w zakresie sektorów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem oraz know-how wspólnego dla wszystkich oddziałów naszej firmy. Nasze raporty są dopasowane do indywidualnych wymogów poszczególnych branż i sektorów rynku. Współpracujemy z klientami od władz lokalnych do rządu centralnego i organizacji międzynarodowych, a proponowane przez nas rozwiązania uwzględniają specyfikę danej instytucji.

Nasz zespół globalny działa na obszarze Ameryki Północnej, Europy i Afryki, a wydawane przez nas oceny są zgodne z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Banku Światowego. Umiemy dostosowywać usługę do indywidualnych potrzeb klienta, a także narodowych lub regionalnych wymogów prawnych (np. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2001/42/EC w sprawie strategicznych ocen wpływu na środowisko). 

Usługi SEA, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, Polska

Świadczymy usługi SEA wspierające:

  • decyzje polityczne na szczeblu krajowym,
  • lokalne plany rozwoju,
  • rozwój infrastruktury i energetyki,
  • systemy zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • różnorodne badania i projekty.

Oferujemy również usługi powiązane z SEA, np. oceny regulacji siedliskowych (ang. HRA),  analizy wpływu w zakresie równości płciowej (ang. EqIA) czy oceny oddziaływania na zdrowie (HIA).