Doradcy WSP wspierają klientów od fazy koncepcyjnej do oddania projektu do użytku. Dzięki połączeniu talentu technicznego z biznesowym zacięciem, mamy doskonałe rozeznanie w dynamice rynków i dysponujemy wiedzą w zakresie finansów, ekonomii i zarządzania ryzykiem.

Zmiany gospodarcze, postęp technologiczny czy niestałość planów rządowych to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się dzisiejsi przedsiębiorcy. Aby pozostać konkurencyjnymi i wydajnie zarządzać infrastrukturą oraz nieruchomościami, muszą mieć dostęp do szczegółowych danych, a także uczyć się od ekspertów w swojej dziedzinie.

Doradztwo w zakresie infrastruktury: planowanie, budżet, zarządzanie

© 2008 David Sailors

Usługi doradcze w zakresie infrastruktury i nieruchomości

Zapewniamy konsulting najwyższej klasy oraz usługi z zakresu zarządzania przedsiębiorstwom zajmującym się utrzymywaniem, rozwijaniem, finansowaniem i zarządzaniem infrastrukturą oraz nieruchomościami. Rozpoznanie ryzyka, zrozumienie go i skuteczne zarządzanie nim jest podstawą wszystkiego, co robimy. Nadrzędnym celem naszych działań jest pomaganie klientowi w ochronie swoich interesów. 

Zapewniamy zarówno znajomość sektora, w którym działa nasz klient, jak i najlepsze praktyki wynikające z naszego doświadczenia międzynarodowego. Nasi polscy specjaliści łączą ze sobą wiedzę techniczną wspólną dla wszystkich oddziałów naszej firmy ze zrozumieniem specyfiki uwarunkowań lokalnych.

Oferujemy doradztwo strategiczne dla każdej fazy cyklu życia obiektu ze szczególnym naciskiem na najważniejsze obszary naszej działalności: budynki, infrastrukturę, środowisko oraz energię. W trakcie naszej wieloletniej działalności konsultingowej:

  • pomogliśmy naszym klientom ze Stanów Zjednoczonych zabezpieczyć ponad 19 mld dolarów przyznanych im w formie dotacji przez rząd, dzięki czemu zrealizowano ponad 70 projektów w całym kraju,
  • stworzyliśmy dla naszych klientów ze Szwecji wydajny model pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury, przyczyniając się tym samym do stworzenia zrównoważonego systemu transportu i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
  • przeprowadziliśmy dla firmy Microsoft pierwsze badanie porównawcze zużycia energii przez systemy tradycyjne oraz umieszczone w chmurze,
  • doradzaliśmy naszym klientom ze Stanów Zjednoczonych, jak przygotować infrastrukturę na pojawienie się tzw. connected vehicles.
Doradztwo w zakresie infrastruktury: planowanie, budżet, zarządzanie

© 2008 David Sailors

PPP w sektorze infrastruktury

Rządy na całym świecie coraz częściej decydują się na finansowanie projektów infrastrukturalnych w systemie PPP (ang. Public-Private Partnership) polegającym na współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Dzięki temu łańcuchy dostaw stają się bardziej elastyczne, ale też innowacyjne. Podczas pracy nad projektem tego typu nasz zespół konsultingowy uzyskuje dodatkowe informacje, które pomagają mu wybrać najlepsze rozwiązania techniczne i komercyjne mieszczące się w danych ramach finansowych.

Nasz zespół ds. usług dla PPP i funduszy kapitałowych wsparł już rozwój ponad 400 projektów infrastrukturalnych na całym świecie finansowanych ze środków prywatnych oraz doradzał inwestorom przejmującym udziały w zarządzaniu obiektami infrastruktury o wartości powyżej 10 mld dolarów.