Obecnie największym wyzwaniem ekologicznym w skali światowej są zmiany klimatyczne. Budynki przyczyniają się do tego problemu, odpowiadając za około jedną trzecią światowej emisji gazów cieplarnianych. Niemniej, w przyszłości mogą stanowić jeden ze sposobów rozwiązania go.

Ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy planowaniu zrównoważonych miast przyszłości. Podczas gdy przepisy prawa budowlanego i kodeksy energetyczne stają się coraz bardziej rygorystyczne, zaangażowanie deweloperów budowlanych w kwestię zrównoważonego rozwoju rośnie. 


WSP: specjaliści ds. zrównoważonego budownictwa

Specjalizujemy się w projektowaniu zasobo- i energooszczędnych budynków o wysokiej wydajności. Nasze projekty są dostosowane do wymagań klienta, ale uwzględniają też potrzeby i dobre samopoczucie użytkowników końcowych obiektu. Zwracamy również szczególną uwagę na minimalizowanie wpływu budynku na środowisko naturalne.

Oferujemy zrównoważone projekty dla obiektów z różnych sektorów, m.in. budynków komercyjnych i mieszkalnych, laboratoriów badawczych, stadionów sportowych, muzeów czy obiektów infrastruktury miejskiej. Nasze globalne doświadczenie obejmuje wysoce zrównoważone budynki takie jak: Tele2 Arena w Sztokholmie, South Key Plaza w Londynie, L'Avenue Shanghai, Sales Force Tower w San Francisco, Narodowe Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej w Waszyngtonie, Menlyn Maine w Pretorii oraz Four Seasons Hotel and Residences w Toronto. Braliśmy też udział w wielu prestiżowych polskich projektach, np. zrównoważonych kompleksów biurowych Enterprise Park w Krakowie i Neopark w Warszawie czy stołecznego budynku Nowogrodzka Square nagrodzonego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego w konkursie Green Building Awards 2018.

Nasze zespoły zajmują się zarówno projektowaniem nowych budynków, jak i renowacją istniejących obiektów. W przypadku nowych inwestycji organizują i prowadzą warsztaty projektowe (design charrette), tworzą modele energetyczne, doradzają klientowi w zakresie efektywności energetycznej i zarządzają procesem ekologicznej certyfikacji budynków. Natomiast w przypadku istniejących budynków przeprowadzają audyty energetyczne i retrospekcje mające na celu wydanie zaleceń i wykazanie korzyści finansowych płynących z zastosowania zaproponowanych rozwiązań.

Holistyczne zrównoważone projektowanie

Nasze podejście do zrównoważonego budownictwa jest holistyczne. Przygotowując projekty, bierzemy pod uwagę cały cykl życia budynku od pierwszych etapów projektowania poprzez jego budowę i użytkowanie aż do wyburzenia. Oferujemy doradztwo w zakresie projektowania kształtu i orientacji budynku, doboru materiałów budowlanych, optymalizacji  zasobów naturalnych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Istotny element naszej oferty stanowią też ekologiczne certyfikacje dla nowych i istniejących budynków. Zapewniamy doradztwo niezbędne do uzyskania certyfikatów BREEAM, LEED czy WELL. Nasz zespół konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju uczestniczył na przestrzeni lat w wielu projektach certyfikacyjnych obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych, przemysłowych czy hotelowych. Do najważniejszych z nich zaliczają się centra handlowe Fashion House Outlet Centre w Moskwie i Petersburgu oraz Sadyba Best Mall w Warszawie, budynek biurowy Przystanek mBank w Łodzi i ikoniczna Rotunda PKO Bank Polski w Warszawie.

Wykorzystanie światła dziennego i optymalizacja fasad

Dzięki współpracy z architektami budynków naszych klientów już na wczesnych etapach projektowania w pełni wykorzystujemy środowiskowy potencjał obiektu. Minimalizujemy negatywny wpływ budynku poprzez zastosowanie naturalnej wentylacji, pasywnego ogrzewania słonecznego, naturalnego oświetlenia i masowego chłodzenia termalnego, nie obciążając klienta dodatkowymi kosztami.

Stanowiska pracy z dobrym dostępem do światła dziennego pozytywnie wpływają nie tylko na dobre samopoczucie pracowników, ale również ich produktywność. Nasi specjaliści optymalizują pod tym kątem elewacje, świetliki i wszystkie pomieszczenia budynku, używając oprogramowania komputerowego do modelowania światła dziennego. Naszym celem jest pełne wykorzystanie naturalnego oświetlenia przy jednoczesnym minimalizowaniu jego skutków ubocznych takich jak np. nadmierne ogrzanie budynku. W naszych projektach wykorzystanie światła słonecznego jest dopełnieniem elektrycznych systemów oświetlenia zarówno w zakresie efektywności energetycznej, jak i estetyki architektonicznej.

Holistyczne podejście do modelowania energetycznego budynków jest niezbędne do optymalnego projektowania elewacji, które łączą estetyczne rozwiązania architektoniczne z ich podstawową funkcją – dostarczania użytkownikom światła i energii.

Stymulacja komputerowa na potrzeby projektowania

Podczas projektowania instalacji do budynków naszym wzorem jest natura. Każda urządzenie elektryczne czy element systemu wentylacji uwzględnia w swoim projekcie stymulację energetyczną i wodną oraz stymulację przepływów opadów. Używamy zaawansowanego oprogramowania stymulacyjnego, które daje nam niemalże nieograniczoną elastyczność modelowania, a następnie oceniania wydajności różnych kombinacji technologicznych. W celu optymalizacji instalacji wodnych analizujemy nie tylko możliwości konserwowania wody, ale również ponownego używania jej na terenie obiektu. Wykonujemy te analizy już na wczesnych etapach projektowania, co pozwala nam integrować ekologiczne systemy zarządzania wodą z projektami systemów zarządzania wodą deszczową i opadową.


Mierzenie wydajności budynków

Poza zrównoważonymi projektami budowlanymi oferujemy też monitorowanie komfortu termalnego oraz zużycia wody i energii w trakcie użytkowania budynku. Pozyskiwane w ten sposób dane porównujemy z założeniami naszych projektów, a następnie przygotowujemy dla klienta zalecenia dot. usprawnienia wdrożonych systemów.


Rozwiązania dopasowane do klienta i użytkowników budynków

Nasze rozwiązania łączą aspekty komercyjne z doskonałością techniczną i kreatywnym myśleniem dostosowanymi do unikalnych celów klienta, a także wymagań aktualnych i przyszłych użytkowników obiektu. Tworzymy atrakcyjne i zdrowe środowiska, które przyczyniają się do dobrego samopoczucia użytkowników, a także mających minimalny wpływ na środowisko dzięki redukcji zużycia energii i zapotrzebowania na zasoby naturalne. Wszystko to wpływa nie tylko na poprawę wydajności obiektu, ale też wzrost jego wartości.