Odkryj WSP

Jesteśmy jedną z wiodących na świecie firm świadczących usługi inżynieryjne i doradcze. Naszych 67 200 pełnych pasji pracowników łączy wspólny cel, jakim jest wywieranie pozytywnego, długotrwałego wpływu na społeczności, którym pomagamy, poprzez kulturę innowacji, rzetelności i integracji. Wraz ze 150 profesjonalistami w całej Polsce, jesteśmy zaangażowani w nasze lokalne społeczności i inspirowani międzynarodową wiedzą.

Czym się zajmujemy

Patrząc na złożone problemy z różnych perspektyw, planujemy, projektujemy, zarządzamy i budujemy nasze społeczności, aby mogły się rozwijać, dostarczając naszym klientom przyszłościowe rozwiązania.

Więcej o nas

Transport i infrastruktura

Tworzymy elastyczne i zrównoważone projekty transportowe i infrastrukturalne oraz angażujemy się w rozwój dekarbonizacji dzięki podejściu opartemu na współpracy i rozwiązaniom cyfrowym.

Środowisko

Pomagamy naszym klientom rozwiązywać złożone wyzwania środowiskowe i podejmować świadome decyzje, które będą miały pozytywny wpływ na ich działalność, ludzi i środowisko.

Budynki i nieruchomości

Naszym celem jest projektowanie miejsc - wewnątrz i na zewnątrz - w celu tworzenia długotrwałej korzyści dla wszystkich poprzez silne partnerstwa i wielodyscyplinarną współpracę.

Energia i zasoby

Oferujemy szerokie rozwiązania dla klientów poszukujących fachowej wiedzy o energii, jej odnawialnych źródeł, efektywności energetycznej, górnictwa i innych zasobów, aby przyspieszyć zieloną transformację.

Przemysł

Zapewniamy klientom przemysłowym usługi inżynieryjne, środowiskowe i doradcze w czasie transformacji wymagającej cyfryzacji, alternatywnych opcji energetycznych i inteligentnych rozwiązań fabrycznych.

Woda

Pomagamy naszym klientom optymalizować użycie i odzyskiwanie wody przy jednoczesnej ochronie zasobów wodnych i środowiska naturalnego, aby wspierać zrównoważoną i bezpieczną przyszłość dla wszystkich.

Zrównoważony rozwój i rozwiązania ESG

Razem z klientami opracowujemy strategie zrównoważonego rozwoju i ESG oparte na analizie wyników badań, które ograniczają ryzyko, zwiększają wydajność, wspierają rozwój i kształtują zrównoważoną przyszłość. 

Szukaj kolejnych wyzwań

Co, gdybyście mogli stworzyć karierę tak wyjątkową, jak Wy? Z nami, możecie.

Szukaj ofert pracy
Poznaj naszą kulturę

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Skontaktuj się z naszym zespołem lub znajdź najbliższe biuro.