Różnorodna i inkluzywna kultura pracy

Zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi, jesteśmy pokorni i działamy zgodnie z zasadami etyki i moralności, dotrzymujemy słowa, traktujemy wszystkich z szacunkiem, wspieramy naszych kolegów i akceptujemy różnorodność.

bg2
Podczas naszej podróży, aby stać się jedną z najlepszych firm konsultingowych na świecie, wyposażamy naszych liderów we wszystkich regionach i kulturach w strategiczne zrozumienie i umiejętności zarządzania, aby celebrować i maksymalizować różnorodność, jaką mamy w naszych zespołach.
Robert Ouellette Chief Corporate Services Officer

Inicjatywy regionalne wdrażane w celu odzwierciedlenia lokalnych realiów i postępu w zakresie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) weryfikowanych kwartalnie.

30% członków „klubu Kanada” popiera nasze wsparcie dla kobiet do posiadania 30% ról przywódczych i miejsc w zarządzie do 2022 roku.

Członkowie globalnej organizacji Catalyst zapewniają dostęp do narzędzi, szkoleń i innych usług na rzecz awansu kobiet na stanowiska kierownicze.

Korzystanie z usług jednej z wiodących firm konsultingowych na świecie skoncentrowanej na równowadze płci.

Strategiczne szkolenie dla liderów na całym świecie, aby zwiększyć równowagę między płciami w ich zespołach i sektorach.


img-corporate-responsibility-diversity-spinning-workplace
img-corporate-responsibility-diversity-engineered-her-way
img-corporate-responsibility-diversity-in-leadership-event