Przyczyniając się do Zrównoważonej Zmiany

Niezależnie od tego, czy dostarczamy systemy szybkiej kolei, projektujemy infrastrukturę transportową, aby zapewnić dostęp do odległych miejscowości, czy też wspieramy adaptację do zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, zobowiązujemy się znaleźć zrównoważone rozwiązania dla wyzwań, jakie przyniesie przyszłość.

bg2
Dla WSP, zrównoważony rozwój jest zarówno szansą, jak i odpowiedzialnością, ponieważ wykorzystujemy naszą wiedzę, aby stale ulepszać naszą organizację.
André-Martin Bouchard Global Director, Environment & Resources, Global Sustainability Sponsor

NASI KLIENCI

Przygotujemy naszych klientów na przyszłość poprzez zrozumienie trendów związanych ze społeczeństwem, zmianami klimatycznymi, technologią i zasobami oraz odzwierciedlenie ich w naszych projektach i poradach.

NASZA WIEDZA

Będziemy świadczyć specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zrównoważonego rozwoju, energii, zmiany klimatu i środowiska, aby pomóc klientom usprawnić działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, obniżyć koszty, stworzyć wartość marki i zarządzać ryzykiem w ich organizacjach.

NASZA DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA

Będziemy aktywnie zarządzać i usprawniać nasze działania w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, dając przykład jako globalna firma i wzmacniając naszą organizację dla naszych interesariuszy i całego społeczeństwa.

NASI LUDZIE I KULTURA

Zapewnimy naszym pracownikom środowisko, w którym będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz będą mogli mieć znaczący wpływ na swoje otoczenie.

Future Ready

Wiemy, że nasz przyszły świat na wiele sposobów będzie bardzo różny od dzisiejszego. Z tego powodu wierzymy w nasz program Future Ready, którego celem jest zapewnienie jasnych i innowacyjnych rozwiązań dla złożonych wyzwań.

Widzimy przyszłość wyraźniej dzięki kluczowym tendencjom dotyczącym zmian klimatu, społeczeństwa, technologii i zasobów. Rzucamy wyzwanie naszym zespołom, aby współpracowały z klientami i doradzały w zakresie rozwiązań, które są gotowe zarówno na dziś, jak i na kolejne lata.

Dowiedz się więcej
Future Ready to światowa inicjatywa, która wyróżnia WSP i stawia nasz biznes w centrum tworzenia świata gotowego na przyszłość.
Alexandre L’Heureux President and CEO
bg2

Raportowanie

Zobacz nasze raporty o zrównoważonym rozwoju:

Raport 2019
Raport 2018
Raport 2017
Raport 2016
Raport 2015
Raport 2014

SDG goals_icons-individual-RGB-05-bw

RÓWNOŚĆ PŁCI

Osiągnij równość płci oraz wzmocnij pozycję kobiet i dziewcząt. 

SDG goals_icons-individual-RGB-06-bw

CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

Zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. 

NIEDROGA I CZYSTA ENERGIA

Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogiej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii.

PORZĄDNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

Wspieranie integracyjnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich.

PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

Buduj odporną infrastrukturę, promuj zrównoważoną industrializację i wspieraj innowacje.

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

Spraw, aby miasta były bezpieczne, odporne i trwałe.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KLIMATU

Podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków.

ODPOWIEDZIALNE ZUŻYCIE I PRODUKCJA

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

ŻYCIE NA ZIEMI

Zrównoważone gospodarowanie lasami, walka z pustynnieniem, zatrzymanie i cofanie degradacji ziemi, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.


img-corporate-responsibility-sustainability-global-cities-index
img-corporate-responsibility-sustainability-london-air-pollution
img-corporate-responsibility-sustainability-creating-efficient-facilities