Czy możemy pomóc społecznościom rozwijać się w świecie, nad którym nie mamy kontroli?

Przepraszamy, ale ta zawartość jest niedostępna.

Aby poprawić swoje wrażenia, upewnij się, że wszystkie pliki cookie są włączone.

What We Stand For Video
We Value our People Image

QUESTION THE PREDICTABLE

STAND FOR INNOVATION

CHANGE THE LANDSCAPE

Dbamy o sprawy lokalne, działając w skali międzynarodowej.

Swoją siłę czerpiemy z umiejętności przystosowywania się do kultury obowiązującej u klientów i rynków lokalnych. Świadczymy dla naszych klientów takie same spersonalizowane usługi jak wyspecjalizowana firma, jednocześnie wykorzystując swoje doświadczenie z całego świata przy realizacji najbardziej złożonych projektów, a także pomagając naszym klientom realizować ich zamierzenia. Osiągamy to dzięki zachowaniu elastyczności i zdroworozsądkowego podejścia oraz dbaniu o prostotę i czytelność naszej struktury organizacyjnej i modelu działalności. Ciągła troska o rozwój pomaga nam również lepiej służyć naszym klientom poprzez poszerzanie naszej oferty, pogłębianie wiedzy i zwiększanie zasięgu działania.

Future Image

QUESTION THE ORDINARY

IMAGINE THE EXTRAORDINARY

CREATE THE ENDURING

Dbamy o współpracę we wszystkich naszych działaniach.

Umiejętność sprawnego poruszania się na arenie międzynarodowej zawdzięczamy pracy zespołowej. Dzięki nastawieniu na pracę zespołową stworzyliśmy wyjątkową, międzynarodową sieć wybitnych specjalistów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że wielkie rzeczy osiąga się razem. Krzewimy i wspieramy kulturę wysokiej efektywności, zawsze staramy się uczyć od innych i dbamy o to, by środowisko pracy motywowało do działania. Przedkładamy interesy zespołu nad własne. Aby w pełni zrozumieć ducha współpracy definiującego naszą firmę, najlepiej po prostu do nas dołączyć.

Empowering Image
Przeczytaj pełny tekst naszego manifestu

Czy jesteśmy w stanie pomagać społecznościom
rozwijać się na świecie, nad którym nie mamy kontroli?

Czy możemy przewidywać to, co nieprzewidywalne, 
dostrzegać to, co niewyjaśnione
i planować rzeczy niewiarygodne?

Czy możemy projektować rzeczy niesamowite?

Czy możemy myśleć globalnie,
a jednak wciąż działać lokalnie?

Czy potrafimy dbać o społeczności w duchu zrównoważonego rozwoju,
spajać je między sobą
i wykorzystywać pojawiające się szanse?

Czy możemy wytyczać nowe horyzonty,
realizować swoje ambicje
i brać odpowiedzialność za swoje czyny?

Czy potrafimy zaprojektować miejsce, które będzie doskonale służyło
naszym znajomym, rodzinie i sąsiadom?

A jeżeli tak?
WSP