FASHION HOUSE Outlet Centre

Zespół WSP przeprowadził certyfikację BREEAM International 2009 Retail dla centrów handlowych w Moskwie i Petersburgu.

Powierzchnia: Moskwa
28 000 m² 28 000 m²
Powierzchnia: Petersburg
20 000 m² 20 000 m²
Liczba sklepów: Moskwa
165 165
Liczba sklepów: Petersburg
120 120