Eksperci WSP dostarczyli III fazy oceny środowiskowej i usuwania szkód dla terenów poprzemysłowych.

Powierzchnia terenu
10 ha 10 ha
Obszar prac remediacyjnych
1000 m² 1000 m²