Avsnitt 1 – Ett framtidssäkrat samhälle

75 minuter om hur vi skapar ett framtidssäkrat Sverige med lång hållbarhetstid.img-collage-bast-fore

Dags att ta hand om vårt kantstötta samhälle

De senaste 100 åren har Sverige satsat enorma resurser på uppbyggnaden av vårt gemensamma samhälle. Rent och billigt dricksvatten i kranen. Utbyggda elnät och miljonprogram för att fler ska kunna bo med närhet till arbete och kollektivtrafik. Vägar, flygplatser och järnvägar som knyter ihop landets alla hörn.

För att Sverige ska kunna fortsätta leverera en service och konkurrenskraft i världsklass behöver vi lägga mer kraft på smart utveckling av vårt arv så att det kan skapa värde även för framtida generationer.

Läs artikeln