Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barns och ungas rättigheter ska tas i beaktning vid beslut och åtgärder som berör dem. Har du koll vad det innebär för dig som samhällsbyggare?

  • den 23 januari 2020 08:00 till 10:00 (UTC+1)

WSPs kontor
Arenavägen 7
Stockholm (Gullmarsplan)
Sista anmälningsdag är den 17 januari
Anmäl dig här (ny webbsida)

Barn på klätterställning i lekplats.

Välkommen till ett seminarium och workshop om: 

  • Att säkra upp barnperspektivet från tidiga planeringsskeden till drift och förvaltning
  • Metoder och verktyg för att beakta barn och ungas rättigheter
  • Aktuella projekt och konkreta exempel

 
Du får insyn i WSPs verktygslåda om hur du kan arbeta med att inkludera barn och ungas rättigheter i samhällsplaneringen - från tidiga skeden till drift och förvaltning.

Experter från WSP delar med sig hur du bäst kan inkludera barn i tidiga skeden med konkreta exempel på hur barnkonsekvensanalyser kan genomföras. Vi presenterar hur du kan ta stöd i lagen för att skapa bra utomhusmiljöer utifrån ett barnperspektiv och du får ta del av metoder och verktyg för att bedöma trafiksäkerhet ur ett barnperspektiv.

Vi avslutar med en workshop där du tillsammans med branschkollegor diskuterar barnkonventionen och vad det betyder för er som samhällsbyggare, samt testa på att inkludera barnperspektivet i samhällsplaneringen.

Talare:
Emma Tarrodi, trafikplanerare, WSP 
Hanna Ljungqvist, samhällsplanerare, WSP 
Karin Hassner, trafikingenjör, WSP 
Kristina Nygren Nilstein, landskapsarkitekt, WSP 
Maria Hernberg, landskapsarkitekt, WSP 
Patrik Glansholm, planarkitekt, WSP 

Varmt välkommen!  


2020-01-23 08:00:00 2020-01-23 10:00:00 Europe/Stockholm Barnens plats i samhällsplaneringen Barnens plats i samhällsplaneringen <p>Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barns och ungas rättigheter ska tas i beaktning vid beslut och åtgärder som berör dem. Har du koll vad det innebär för dig som samhällsbyggare?</p> den 23 januari 2020 08:00 till 10:00 Europe/Stockholm WSPs kontor Arenavägen 7 Stockholm (Gullmarsplan) Sista anmälningsdag är den 17 januari https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=310642ac698e44c9b45717c24d051e7383c713e&Origin=Direct WSPs kontor Arenavägen 7 Stockholm (Gullmarsplan)

2020-01-23 08:00:00 2020-01-23 10:00:00 Europe/Stockholm Barnens plats i samhällsplaneringen Barnens plats i samhällsplaneringen <p>Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barns och ungas rättigheter ska tas i beaktning vid beslut och åtgärder som berör dem. Har du koll vad det innebär för dig som samhällsbyggare?</p> den 23 januari 2020 08:00 till 10:00 Europe/Stockholm WSPs kontor Arenavägen 7 Stockholm (Gullmarsplan) Sista anmälningsdag är den 17 januari https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=310642ac698e44c9b45717c24d051e7383c713e&Origin=Direct WSPs kontor Arenavägen 7 Stockholm (Gullmarsplan)