Vid utförande eller beställning av byggnads- eller anläggningsarbeten är det centralt att ha kunskaper om de arbetsmiljörelaterade lagkrav som reglerar verksamheten så som innebörden av att vara byggarbetsmiljösamordnare.

  • den 9 mars 2020 08:30 till 15:30 (UTC+1)

Webbaserad utbildning
4.900 kr exkl. moms

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 (2014:26). Reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet. Förståelse för ansvarsfördelningen mellan byggherre, ByggArbetsmiljöSamordnare Planering och Projektering och ByggArbetsmiljöSamordning Utförande är en avgörande del i föreskrifterna.

Utbildningen är en intensivutbildning, det vill säga förkortad version av BAS-P/U utbildningen och vänder sig till dig som vill uppdatera dina kunskaper eller få en överblick över vad som gäller gällande byggarbetsmiljösamordnarrollen.

Syftet med denna kurs är att ge dig:

  • Kunskap om reglerna
  • Förståelse av vilka krav som ligger på byggherren, BAS-P och BAS-U
  • Ökad förmåga att organisera upp arbetet med tex rutiner och uppföljning
  • Ökad kunskap om olika föreskrifter som gäller inom arbetsmiljöområdet
  • Ökad kunskap om arbetet med riskbedömningar

Utbildningen innehåller genomgång av relevant lagstiftning, diskussion och koppling till praktiska exempel, gruppövning samt avslutas med ett mindre test. Stort utrymme ges för frågor och reflektioner under utbildningens gång.

Datum: 2020-06-03
Kursledare: Cecilia Almér, Miljö- & arbetsmiljökonsult, WSP Sverige AB
Kostnad per person: 4.900 kr exkl. moms.
Anmälan: cecilia.almer@wsp.com alt. 010 – 722 71 84


2020-03-09 08:30:00 2020-03-09 15:30:00 Europe/Stockholm BAS-P / BAS-U intensivutbildning BAS-P / BAS-U intensivutbildning <p>Vid utf&ouml;rande eller best&auml;llning av byggnads- eller anl&auml;ggningsarbeten &auml;r det centralt att ha kunskaper om de arbetsmilj&ouml;relaterade lagkrav som reglerar verksamheten s&aring; som inneb&ouml;rden av att vara byggarbetsmilj&ouml;samordnare.</p> den 9 mars 2020 08:30 till 15:30 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:cecilia.almer@wsp.com Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms

2020-03-09 08:30:00 2020-03-09 15:30:00 Europe/Stockholm BAS-P / BAS-U intensivutbildning BAS-P / BAS-U intensivutbildning <p>Vid utf&ouml;rande eller best&auml;llning av byggnads- eller anl&auml;ggningsarbeten &auml;r det centralt att ha kunskaper om de arbetsmilj&ouml;relaterade lagkrav som reglerar verksamheten s&aring; som inneb&ouml;rden av att vara byggarbetsmilj&ouml;samordnare.</p> den 9 mars 2020 08:30 till 15:30 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:cecilia.almer@wsp.com Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms