Vid utförande eller beställning av byggnads- eller anläggningsarbeten är det centralt att ha kunskaper om de arbetsmiljörelaterade lagkrav som reglerar verksamheten så som innebörden av att vara byggherre.

  • den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 (UTC+2)

Webbaserad utbildning
4.900 kr exkl. moms

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 (2014:26). Reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet. Förståelse för ansvarsfördelningen mellan byggherre, ByggArbetsmiljöSamordnare Planering och Projektering och ByggArbetsmiljöSamordning. Utförande är en avgörande del i föreskrifterna.

Kursen riktar sig till dig som berörs av byggherreansvaret och belyser vilket ansvar som ligger på byggherren vid bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten.

Syftet med denna kurs är att ge dig

  • Kunskap om reglerna
  • Förståelse av vilka krav som ligger på byggherren och dennes roll i relation till BAS-P och BAS-U
  • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
  • Ökad förmåga att organisera upp arbetet med tex rutiner och uppföljning
  • Ökad kunskap om olika föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
  • Ökad kunskap om arbetet med riskbedömningar

Denna utbildningen innehåller genomgång av relevant lagstiftning, diskussion och koppling till praktiska exempel samt gruppövningar. Stort utrymme ges för frågor och reflektioner under utbildningens gång.

Utbildningen omfattar en heldag, preliminärt 09.00-16.00 via webblänk (inklusive övningar).
Datum: 2020-06-09
Kursledare: Linda Nyberg och Cecilia Almér, Miljö- & arbetsmiljökonsulter.
Kostnad per person: 4.900 kr exkl. moms.
Anmälan: cecilia.almer@wsp.com alt. 010 – 722 71 84


2020-06-09 09:00:00 2020-06-09 16:00:00 Europe/Stockholm Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten <p>Vid utf&ouml;rande eller best&auml;llning av byggnads- eller anl&auml;ggningsarbeten &auml;r det centralt att ha kunskaper om de arbetsmilj&ouml;relaterade lagkrav som reglerar verksamheten s&aring; som inneb&ouml;rden av att vara byggherre.</p> den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:cecilia.almer@wsp.com Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms

2020-06-09 09:00:00 2020-06-09 16:00:00 Europe/Stockholm Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten <p>Vid utf&ouml;rande eller best&auml;llning av byggnads- eller anl&auml;ggningsarbeten &auml;r det centralt att ha kunskaper om de arbetsmilj&ouml;relaterade lagkrav som reglerar verksamheten s&aring; som inneb&ouml;rden av att vara byggherre.</p> den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:cecilia.almer@wsp.com Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms