Vid utförande eller beställning av byggnads- eller anläggningsarbeten är det centralt att ha kunskaper om de arbetsmiljörelaterade lagkrav som reglerar verksamheten så som innebörden av att vara byggherre.

  • den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 (UTC+2)

Webbaserad utbildning
4.900 kr exkl. moms
Anmäl dig
[email protected]


2020-06-09 09:00:00 2020-06-09 16:00:00 Europe/Stockholm Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Vid utförande eller beställning av byggnads- eller anläggningsarbeten är det centralt att ha kunskaper om de arbetsmiljörelaterade lagkrav som reglerar verksamheten så som innebörden av att vara byggherre. den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:[email protected] Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms

2020-06-09 09:00:00 2020-06-09 16:00:00 Europe/Stockholm Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Byggherrens arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten Vid utförande eller beställning av byggnads- eller anläggningsarbeten är det centralt att ha kunskaper om de arbetsmiljörelaterade lagkrav som reglerar verksamheten så som innebörden av att vara byggherre. den 9 juni 2020 09:00 till 16:00 Europe/Stockholm Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms Anmäl dig mailto:[email protected] Webbaserad utbildning 4.900 kr exkl. moms