Den ensamma staden

Ensamhet är ett växande samhällsproblem - hur bryter vi den utvecklingen? 

  • den 11 mars 2020 07:55 till 09:15 (UTC+1)

WSP i Göteborg
Ullevigatan 19
Frukost serveras från 07:30
Anmäla dig senast den 4 mars

WSP i Göteborg bjuder in till frukostseminarium.

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. Vad kan vi som samhällsaktörer göra för att bryta denna utveckling? Hur kan vi utveckla boendeformer och offentliga platser som bättre stödjer möten och gemenskap? Vad behöver vi för politiska riktlinjer? Är lösningen att som i England tillsätta en ensamhetsminister?

Talare

Madelaine Doufrix, HSB Living Lab
Projektkoordinator på HSB Living Lab: en byggnad och boendeform där nya sätt att utveckla och forma framtidens boende studeras och utvecklas. Madelaine presenterar projektets arbete med olika aspekter av social hållbarhet: hur kan vi bo och konsumera tillsammans? Vad har vi att vinna på fler gemensamma lösningar, både som privatpersoner och samhälle?

Jakob Forssmed, KD
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna som har engagerat sig i ensamhetsfrågan och ligger bakom rapporten "Bryt den ofrivilliga ensamheten". Hur kan man som politiker arbeta för att minska ensamheten och öka gemenskapen?

Lina Kumlin, WSP
Senior planeringsarkitekt FPR/MSA, WSP Sverige. Arbetar med rådgivning, analyser och strategisk planering kopplat till hållbar stadsutveckling. Lina kommer att presentera WSPs studie om ensamhetsfrågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv: hur ser den ofrivilliga ensamheten i städerna ut och hur kan samhällsplaneringen bidra till att minska den?

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.
OSA senast den 4:e mars.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till frukostseminariet (nytt fönster)

För mer information kontakta

Anna-Kajsa Gustafsson
Stadsplanering
anna-kajsa.gustafsson@wsp.com
Telefon: 010-721 09 43

Anna-Lena Peterson
Projektledare
anna-lena.peterson@wsp.com
Telefon: 070-336 64 472020-03-11 07:55:00 2020-03-11 09:15:00 Europe/Stockholm Den ensamma staden Den ensamma staden <p>Ensamhet är ett växande samhällsproblem - hur bryter vi den utvecklingen? </p> den 11 mars 2020 07:55 till 09:15 Europe/Stockholm WSP i Göteborg Ullevigatan 19 Frukost serveras från 07:30 https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=314601a41621afe2093a6a66efc3a73c4bcf2e3&Origin=Direct WSP i Göteborg Ullevigatan 19