Den segregerade staden

- Hur ser segregationen ut i våra städer och hur kan vi bryta den?

  • den 6 november 2018 07:55 till 09:15 (UTC+1)

WSP Sverige, Bastionsalen
Arenavägen 7
Frukost serveras från 7.30
Anmäl dig här

Genom historien har städer inneburit mångfald, ekonomiska framsteg och politisk förändring. Dock har stadsutvecklingen också inneburit en växande klyfta bland befolkningen utifrån socioekonomisk, geografisk och etnisk bakgrund. Detta tar sig uttryck i en ojämn fördelningen av resurser och systematisk uteslutning från tillgång till tjänster och aktiviteter. 

Frukostseminariet behandlar den senaste forskningen och lyfter nya insikter, metoder och resurser tillgängliga för att hjälpa dig som arbetar mot segregation. 
 

Program

7.30 - 7.55 Frukost 

7.55 - 8.00 Inledning
Maria Brogren - Hållbarhetschef WSP Sverige

8.00-8.20 Delegationen mot segregation
Segregation - nuläge, regeringens strategi och Delegationen mot segregation
Inger Ashing, Direktör Delegationen mot segregation

8.20- 8.40 WSP
Viktiga frågor, debatter och nuvarande förståelse om segregation - En forskningsöverblick
Alazar G Ejigu, Fil Dr. Samhällsutveckling och Social Hållbarhet

8.40-9.00  Kontigo
Att arbeta systematiskt mot segregation - Inkludering i process och metod
Anna Tengqvist, Affärsområdeschef social hållbarhet, Kontigo

9.00-9.15 Diskussion och frågor
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. 

OSA senast den 1:a november 

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

2018-11-06 07:55:00 2018-11-06 09:15:00 Europe/Stockholm Den segregerade staden Den segregerade staden <p>- Hur ser segregationen ut i våra städer och hur kan vi bryta den?</p> den 6 november 2018 07:55 till 09:15 Europe/Stockholm WSP Sverige, Bastionsalen Arenavägen 7 Frukost serveras från 7.30 https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=279744ac3320334447fbde7faca1d47b74fec5b&Origin=Direct WSP Sverige, Bastionsalen Arenavägen 7

2018-11-06 07:55:00 2018-11-06 09:15:00 Europe/Stockholm Den segregerade staden Den segregerade staden <p>- Hur ser segregationen ut i våra städer och hur kan vi bryta den?</p> den 6 november 2018 07:55 till 09:15 Europe/Stockholm WSP Sverige, Bastionsalen Arenavägen 7 Frukost serveras från 7.30 https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=279744ac3320334447fbde7faca1d47b74fec5b&Origin=Direct WSP Sverige, Bastionsalen Arenavägen 7