Kan elbilen rädda elnätet?

När vi får in mer förnybar energi i elnätet samt laddbara elfordon behöver vi skapa efterfrågeflexibilitet. Det får vi genom att alla elmätare har IP-adress i kundgränssnittet så att vi kan styra laddning av elbilar och drift av värmesystem på ett kostnadseffektivt sätt.

  • den 2 juli 2019 08:00 till 09:00 (UTC+2)

E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Sal E31
Arrangör: IPv6home AB
Almedalsveckans hemsida

Vi utförde under 2018 en pilottest och ett examensarbete där vi hämtade information från en elmätare i realtid om belastningen i en villa. Efter den informationen styrde vi laddningen av en elbil och driften av ett värmesystem. Testen föll väl ut och visade på att om vi med en IP-adress i elmätarens kundgränssnitt kan skapa enkla och kostnadseffektiva styrsystem, så kan vi optimera kostnaderna för utbyggnaden av det lokala elnätet, vilket annars kommer behövas om vi inte gör något. Vi kommer även berätta om världsstandarden på smarta hem dotdot över Thread. Vi erbjuder nu alla Svenska elnätsbolag att deltaga in en testbed där vi provar hur elmätare med certifierad dotdot profil kommunicerar sin information i realtid i det smarta hemmet. Vi hoppas även kunna hitta en elverksdirre som säger följande "Givetvis vill vi prova elmätare med en världsstandard i kundgränsnittet med IP adress".

Medverkande
Anders Kjellström, Civilingenjör, Electro Test Sweden AB
Gunvor Nilsson, Programmerare, IPv6home AB
Energitalesmän, Riksdagsledamot, Riksdagsparti
Roland Jonsson, Seniorkonsult energi, WSP
Magnus Johansson, Ordförande, Elbil Sverige
Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Alexandra Österplan, Kommunikationschef, Nissan Motors


2019-07-02 08:00:00 2019-07-02 09:00:00 Europe/Stockholm Kan elbilen rädda elnätet? Kan elbilen rädda elnätet? <p>När vi får in mer förnybar energi i elnätet samt laddbara elfordon behöver vi skapa efterfrågeflexibilitet. Det får vi genom att alla elmätare har IP-adress i kundgränssnittet så att vi kan styra laddning av elbilar och drift av värmesystem på ett kostnadseffektivt sätt.</p> den 2 juli 2019 08:00 till 09:00 Europe/Stockholm E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal E31 Arrangör: IPv6home AB http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55524 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal E31

2019-07-02 08:00:00 2019-07-02 09:00:00 Europe/Stockholm Kan elbilen rädda elnätet? Kan elbilen rädda elnätet? <p>När vi får in mer förnybar energi i elnätet samt laddbara elfordon behöver vi skapa efterfrågeflexibilitet. Det får vi genom att alla elmätare har IP-adress i kundgränssnittet så att vi kan styra laddning av elbilar och drift av värmesystem på ett kostnadseffektivt sätt.</p> den 2 juli 2019 08:00 till 09:00 Europe/Stockholm E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal E31 Arrangör: IPv6home AB http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55524 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 Sal E31