Nu har hösten smugit igång och det är dags för årets spännande kunskapsmässor inom transport, infrastruktur och järnväg. WSP har ett starkt team på plats i Jönköping den 8-10 oktober för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar med dig. Vi finns i monter A06:12.

  • den 8 oktober 2019 09:00 till den 10 oktober 2019 17:00 (UTC+2)

Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping
Läs mer på Elmias hemsida
www.elmia.se

WSPs snygga mässmonter med mycket plats för besökare

Seminarier 

Varför har asset management blivit så viktigt för transportinfrastrukturen och hur fungerar det när det är som bäst?

Infrastrukturen värderas till 4 biljarder i samhällets ”balansräkning” och byggdes under Sveriges industrialisering. 50 års underinvesteringar innebär en tickande bomb för dess ägare! Är svaret mer resurser, nya styrformer eller en annan rollfördelning? Vad är best practice i olika branscher och länder?

Tisdag 8/10: 14.00–14.40
Lokal B3, Hall B

Fredrik Bergström, WSP
Ulf Larsson, WSP
 

Hur nära kan vi bygga – riskhanteringsperspektivet

Såväl befintlig som ny järnväg passerar tätbebyggda områden och många gånger krockar intressena att skapa en attraktiv stadsmiljö och att säkerställa en god robusthet i järnvägsnätet. Hur kan riskerna hanteras och kan dessa intressen tillvaratas samtidigt? Kan vi ha överdäckningar och transporter med farligt gods? Kan vi ha verksamheter nära våra järnvägar utan att riskera långa stopp i tågtrafiken om en olycka inträffar? WSP visar hur järnvägen kan samexistera med en attraktiv stadsplanering och ger exempel på hur den gordiska knuten kan lösas.

Onsdag 9/10: 9.00–9.40
Konferensrum 19, Elmia Kongress. OBS, ingång från Elmiavägen 15, Entré 6.

Johan Lundin, WSP
Henrik Selin, WSP

 

Informationsmängder för datadrivet järnvägsunderhåll – från teori till praktik

Rätt information om anläggningens tillstånd och degradering ger möjlighet att empiriskt förutse framtida underhållsåtgärder. Med smart digitalisering kan information användas för akut felavhjälpning, taktisk eller strategisk planering såväl som underlag för att säkerställa anläggningens funktion. Empiri erbjuder även stora möjligheter avseende objektivitet inom tillståndsövervakning och förändring av kontraktsformer vilket kan komma att förändra hela branschen.

Onsdag 9/10: 10.00–10.40
Konferensrum 19, Elmia Kongress

Petter Tyrenius, WSP
Peter Östrand, WSP

 

Varför har asset management blivit så viktigt för transportinfrastrukturen och hur fungerar det när det är som bäst?

Infrastrukturen värderas till 4 biljarder i samhällets ”balansräkning” och byggdes under Sveriges industrialisering. 50 års underinvesteringar innebär en tickande bomb för dess ägare! Är svaret mer resurser, nya styrformer eller en annan rollfördelning? Vad är best practice i olika branscher och länder?

Onsdag 9/10: 11.00–11.40
Konferensrum 19, Elmia Kongress

Ulf Larsson, WSP
 

Konkurrenskraftig fordons- och trafikupphandlingsmodell

Det köps tåg i hela världen för flera miljarder kronor varje år och bara i Norden har t ex DSB, Norske tog, SJ och HKL i Helsingfors upphandlingar på gång av hundratals tåg som blir vardagen för operatörer, underhållare och resenärer i decennier framöver. Samtidigt görs många upphandlingar av trafik, och med avregleringen som alla EU-länder ska genomföra blir det ännu fler. Modellen för hur beställaren styr och kravställer – för tåg eller trafik – kan antingen resultera i en kraftig boost i resenärstillväxt eller i år med problem och tvister. Tänk om det fanns en modell för dessa upphandlingar som styrde rätt?

Onsdag 9/10: 12.00–12.40
Konferensrum 19, Elmia Kongress

Jonas Gunnarsson, WSP
Kristina Ranudd, WSP
 

Du behöver inte föranmäla dig till seminarierna.2019-10-08 09:00:00 2019-10-10 17:00:00 Europe/Stockholm Träffa oss på Elmia Nordic Transport Infrastructure & Nordic Rail Träffa oss på Elmia Nordic Transport Infrastructure & Nordic Rail <p>Nu har hösten smugit igång och det är dags för årets spännande kunskapsmässor inom transport, infrastruktur och järnväg. WSP har ett starkt team på plats i Jönköping den 8-10 oktober för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar med dig. Vi finns i monter A06:12.</p> den 8 oktober 2019 09:00 till den 10 oktober 2019 17:00 Europe/Stockholm Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping Läs mer på Elmias hemsida https://www.elmia.se Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping