Miljövarudeklarationer (EPD) i bygg- och anläggningssektorn

WSP bjuder in till frukostseminarium för producenter, leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra intressenter i bygg- och anläggningssektorn som vill veta mer om EPD:er, hur de används i sektorn och tänkbara utvecklingsscenarion för EPD-systemet framöver. 

  • den 24 maj 2019 07:30 till 09:30 (UTC+2)

WSP Sverige, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm
Sista anmälningsdag 20 maj

Medverkande: WSP Sverige, EPD International och Trafikverket 

Efterfrågan på EPD:er ökar stadigt i bland annat offentliga upphandlingar och som komponent i certifieringssystem för tex byggnader och infrastruktur vilket innebär många önskade förändringar från olika parter. Utvecklingen är delvis driven av målet om en klimatneutral bransch såsom stipulerat i färdplanen för fossilfri konkurrenskraft – bygg och anläggningssektorn. 
 

Program

07:30 Frukost serveras

08:00 Introduktion till EPD-systemet och pågående utveckling. (Kristian Jelse, EPD International). Vad är det det internationella EPD-systemet? Hur är det uppbyggt och pågående utveckling? 

08:20 Olika tillämpningar för EPD och hur man går till väga för att ta fram en EPD (Sara Nilsson, WSP Sverige). Hur går man till väga för att ta fram en EPD och vilken information behöver man? Hur kan EPD:er användas för att minska miljöpåverkan i tekniska lösningar? 

08:40 Klimatkrav och EPD som verifikat (Trafikverket). Hur används livscykelperspektivet  i kravställning, med EPD:er som ett verktyg för verifiering, för att nå de transportpolitiska målen om minskad klimatpåverkan? 

09:00 Frågor 

09:30 Avslut 

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker via länken nedan, senast den 20/5. För frågor, kontakta sara.nilsson@wsp.com 

Varmt välkomna! 

Anmäl dig till Miljövarudeklarationer (EPD)

Vad är EPD?

EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklarationer) är ett verktyg för att beräkna och kommunicera produkters miljöprestanda på ett jämförbart sätt. EPD bygger på metoden livscykelanalys (LCA), vilket innebär att all miljöpåverkan – från utvinning av råvaror till produktion, användning och avfallshantering av produkten – inkluderas i deklarationen. Idag finns fler än 1000 EPD:er för till exempel livsmedel, byggprodukter, elektricitet, förpackningar, och infrastruktur publicerade på www.environdec.com, som är det Internationella EPD-systemets hemsida. 

2019-05-24 07:30:00 2019-05-24 09:30:00 Europe/Stockholm Miljövarudeklarationer (EPD) i bygg- och anläggningssektorn Miljövarudeklarationer (EPD) i bygg- och anläggningssektorn <p>WSP bjuder in till frukostseminarium för producenter, leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra intressenter i bygg- och anläggningssektorn som vill veta mer om EPD:er, hur de används i sektorn och tänkbara utvecklingsscenarion för EPD-systemet framöver. </p> den 24 maj 2019 07:30 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Sverige, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm Sista anmälningsdag 20 maj WSP Sverige, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm

2019-05-24 07:30:00 2019-05-24 09:30:00 Europe/Stockholm Miljövarudeklarationer (EPD) i bygg- och anläggningssektorn Miljövarudeklarationer (EPD) i bygg- och anläggningssektorn <p>WSP bjuder in till frukostseminarium för producenter, leverantörer, återförsäljare, konsulter och andra intressenter i bygg- och anläggningssektorn som vill veta mer om EPD:er, hur de används i sektorn och tänkbara utvecklingsscenarion för EPD-systemet framöver. </p> den 24 maj 2019 07:30 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Sverige, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm Sista anmälningsdag 20 maj WSP Sverige, Arenavägen 7, 121 88 Stockholm