Hur hamnade en grön hackspett i en fastighetstransaktion? 

  • den 23 maj 2019 09:00 till 10:00 (UTC+2)

High Court (gamla Hovrätten), Malmöhusvägen 1
Frukostseminarium, frukost serveras från 08.30

I en nyligen genomförd transaktion, ville den förvärvande fonden visa för sina investerare att man arbetade aktivt med Environmental Social Governance. WSPs fastighetsrådgivare fick därför uppdraget att göra en analys över hur byggnaden efter förvärv skulle kunna utvecklas för att positivt påverka sin närmiljö ur hållbarhetssynpunkt. Det var i denna Due Diligence, som WSPs biolog genom analys över närområdet kunde visa att byggnaden enkelt skulle kunde utvecklas för att förbättra levnadsvillkoren för den nära utrotningshotade fågelarten Picus viridis. WSP bedömde även byggnadens koldioxidavtryck, energianvändning samt kopplingar till hur detta skulle påverka det framtida driftsnettot.

Environmental Social Governance blir en allt viktigare faktor att ta hänsyn till vid investeringar i fastigheter. Många av de globala aktörerna sätter höga hållbarhetsmål för sina fonder där både miljömässiga, ekonomiska, sociala och strukturella faktorer inkluderas i utvärderingen av potentiella investeringar.

Hur hanterar man då ESG i en fastighetstransaktion? WSPs transaktions- och hållbarhetsexperter ger sin syn på frågan.

Talare
Caroline Olsson, Transaktionsexpert
Jasenka Hot, Expert inom energi och hållbart byggande
Tina Jönsson, Affärssamordnade Öresund

Välkommen! 

Anmäl dig här

2019-05-23 09:00:00 2019-05-23 10:00:00 Europe/Stockholm ESG i fastighetstransaktionen - Malmö ESG i fastighetstransaktionen - Malmö <p>Hur hamnade en grön hackspett i en fastighetstransaktion? </p> den 23 maj 2019 09:00 till 10:00 Europe/Stockholm High Court (gamla Hovrätten), Malmöhusvägen 1 Frukostseminarium, frukost serveras från 08.30 High Court (gamla Hovrätten), Malmöhusvägen 1

2019-05-23 09:00:00 2019-05-23 10:00:00 Europe/Stockholm ESG i fastighetstransaktionen - Malmö ESG i fastighetstransaktionen - Malmö <p>Hur hamnade en grön hackspett i en fastighetstransaktion? </p> den 23 maj 2019 09:00 till 10:00 Europe/Stockholm High Court (gamla Hovrätten), Malmöhusvägen 1 Frukostseminarium, frukost serveras från 08.30 High Court (gamla Hovrätten), Malmöhusvägen 1