Hållbar omställning inom industrin

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium om den framtida industrin

 • den 14 maj 2019 08:00 till 09:30 (UTC+2)

WSP
Jungmansgatan 10
Malmö

Utifrån begreppet cirkulär ekonomi ger vi praktiska exempel på vad industri, övriga näringslivet och kommunen kan göra för att dra nytta av varandra. Vi diskuterar hinder och möjligheter.

Seminariet inleds med frukost och mingel.

Program

 • Regeringens delegation för cirkulär ekonomi - vad händer? 
  Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige 
  Regeringens delegation för cirkulär ekonomi syftar till att samla krafterna kring detta i Sverige och bland annat ta fram en långsiktig strategi. Delegationen leds av Åsa Domeij, Axfood, och Weine Wiqvist är en av åtta ledamöter som ger en inblick i delegationens arbete just nu.

 • Industriell symbios - fördelar och hinder, Kemira Kemi i Helsingborg 
  Peter Kihlgren, vd på Kemira Kemi AB 
  Kemira påbörjade sitt arbete med industriell symbios redan innan begreppet var myntat. Peter berättar om deras erfarenheter av framgångar och utmaningar.

 • Delad energi, dubbel energi 
  Charlotte Hauksson, affärsutvecklare hållbarhet på WSP 
  Charlotte är en av projektledarna för Delad energi, dubbel energi. Projektet syftar till att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla outnyttjade flöden till nya resurser. Charlotte berättar om projektets bakgrund och de erfarenheter man hittills erhållit.

 • Extern finansiering till hållbara projekt 
  Annie Bengtsson, WSP, hållbarhetsstrateg och expert inom projektfinansiering
  Har du en idé men ingen finansiering? WSP jobbar med projektutveckling och extern projektfinansiering inom hållbarhetsprojekt.

Varmt välkommen!


2019-05-14 08:00:00 2019-05-14 09:30:00 Europe/Stockholm Hållbar omställning inom industrin Hållbar omställning inom industrin <p>Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium om den framtida industrin</p> den 14 maj 2019 08:00 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Jungmansgatan 10 Malmö Sista anmälningsdag 9 maj https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=293947a3247dd9e0e6183414fb6d2a01e802ca5&Origin=Direct WSP Jungmansgatan 10 Malmö

2019-05-14 08:00:00 2019-05-14 09:30:00 Europe/Stockholm Hållbar omställning inom industrin Hållbar omställning inom industrin <p>Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium om den framtida industrin</p> den 14 maj 2019 08:00 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Jungmansgatan 10 Malmö Sista anmälningsdag 9 maj https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=293947a3247dd9e0e6183414fb6d2a01e802ca5&Origin=Direct WSP Jungmansgatan 10 Malmö