Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna?

Ensamhet i städerna låter som en paradox, men är verklighet för många. Människor som bor i större städer känner sig mer ensamma. Vad kan vi som samhällsaktörer göra för att minska den ofrivilliga ensamheten? Vad behöver vi tänka på när vi rustar bostadsområden eller planerar nya stadsdelar?

  • den 3 juli 2019 13:00 till 13:45 (UTC+2)

Mellangatan 27
Arrangör: WSP Sverige
Almedalsveckans hemsida

WSP kommer som inledning på seminariet presentera en ny rapport som undersöker hur utbredd den ofrivilliga ensamheten är i Sverige samt vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar. Ensamhet och dess effekter på enskilda individer och på samhället i stort är komplexa frågor, men tydligt är att ensamhet påverkar så väl enskilda individer som samhället i stort mycket negativt, och det är dags att vi tar problemet på allvar. Vad kan vi som samhällsaktörer göra för att stärka den sociala interaktionen och öka livskvaliteten för människor i våra städer? Vad behöver vi för politiska riktlinjer? Är lösningen att som i Storbritannien tillsätta en ensamhetsminister? 

Medverkande
Anna Bellman, Moderator
Jakob Forssmed, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Anna Bennich Karlstedt, leg psykolog, leg psykoterapeut och författare
Lina Kumlin, Senior planeringsarkitekt FPR/MSA, WSP Sverige
Alexandra Lauren, Affärsutvecklingsdirektör, vice vd, Skanska
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande Botkyrka, (S) Botkyrka kommun
Helena Klintström, Ansvarig hållbar stadsutveckling, WSP


2019-07-03 13:00:00 2019-07-03 13:45:00 Europe/Stockholm Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna? Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna? /sv-SE/event/hur-bryter-vi-den-ofrivilliga-ensamheten-i-staderna <p>Ensamhet i st&auml;derna l&aring;ter som en paradox, men &auml;r verklighet f&ouml;r m&aring;nga. M&auml;nniskor som bor i st&ouml;rre st&auml;der k&auml;nner sig mer ensamma. Vad kan vi som samh&auml;llsakt&ouml;rer g&ouml;ra f&ouml;r att minska den ofrivilliga ensamheten? Vad beh&ouml;ver vi t&auml;nka p&aring; n&auml;r vi rustar bostadsomr&aring;den eller planerar nya stadsdelar?</p> den 3 juli 2019 13:00 till 13:45 Europe/Stockholm Mellangatan 27 Arrangör: WSP Sverige http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58223 Mellangatan 27

2019-07-03 13:00:00 2019-07-03 13:45:00 Europe/Stockholm Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna? Hur bryter vi den ofrivilliga ensamheten i städerna? /sv-SE/event/hur-bryter-vi-den-ofrivilliga-ensamheten-i-staderna <p>Ensamhet i st&auml;derna l&aring;ter som en paradox, men &auml;r verklighet f&ouml;r m&aring;nga. M&auml;nniskor som bor i st&ouml;rre st&auml;der k&auml;nner sig mer ensamma. Vad kan vi som samh&auml;llsakt&ouml;rer g&ouml;ra f&ouml;r att minska den ofrivilliga ensamheten? Vad beh&ouml;ver vi t&auml;nka p&aring; n&auml;r vi rustar bostadsomr&aring;den eller planerar nya stadsdelar?</p> den 3 juli 2019 13:00 till 13:45 Europe/Stockholm Mellangatan 27 Arrangör: WSP Sverige http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58223 Mellangatan 27