Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig?

Snart startar arbetet med att ta fram den plan som kommer ta vid efter 2029, vad bör den innehålla? Kan järnvägen bidra till att lösa framtida utmaningar som segregation, bostadsbrist, klimatförändringar och ensamhet? Behöver vi välja bort och i så fall vad? Går det att ens framtidssäkra järnvägen? 

  • den 3 juli 2019 14:00 till 15:00 (UTC+2)

Mellangatan 27
Arrangör: WSP Sverige
Almedalsveckans hemsida

I dag ser vi dock en järnväg som är allt annat än väl fungerande, på grund av långvarigt bristande underhåll, samtidigt som det skett en kraftig ökning av trafiken. På 25 år har persontrafiken nästan fördubblats. Vi ser problem med försenade och inställda tåg, men även godstransporter som tappar marknadsandelar. Den 31 maj 2018 fattade regeringen beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Planen innehåller viktiga steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen ska rustas upp, moderniseras och byggas ut. Vi ställer oss frågan om dessa satsningar är tillräckliga. Om vi ses här om tio år, kommer vi då vara nöjda? Kommer vi ha en väl fungerande och framtidssäkrad järnväg? Och vad bör en ny plan innehålla? Välkomna till ett seminarium om en framtidssäkrad järnväg.

Medverkande
Magnus Meyer, VD, WSP Europe
Anna Lundman, Affärsområdeschef, WSP Sverige
Lena Erixon, Generaldirektör, Trafikverket 
Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen
Mark Jensen, VD MTR Nordic
Jessika Roswall, (M) tjänstgörande riksdagsledamot trafikutskottet 
Elin Gustafsson (S) , riksdagsledamot Trafikutskottet

 


2019-07-03 14:00:00 2019-07-03 15:00:00 Europe/Stockholm Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig? Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig? /sv-SE/event/lagd-plan-ligger <p>Snart startar arbetet med att ta fram den plan som kommer ta vid efter 2029, vad bör den innehålla? Kan järnvägen bidra till att lösa framtida utmaningar som segregation, bostadsbrist, klimatförändringar och ensamhet? Behöver vi välja bort och i så fall vad? Går det att ens framtidssäkra järnvägen? </p> den 3 juli 2019 14:00 till 15:00 Europe/Stockholm Mellangatan 27 Arrangör: WSP Sverige http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58394 Mellangatan 27

2019-07-03 14:00:00 2019-07-03 15:00:00 Europe/Stockholm Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig? Lagd plan ligger, räcker den och är en framtidssäkrad järnväg ens möjlig? /sv-SE/event/lagd-plan-ligger <p>Snart startar arbetet med att ta fram den plan som kommer ta vid efter 2029, vad bör den innehålla? Kan järnvägen bidra till att lösa framtida utmaningar som segregation, bostadsbrist, klimatförändringar och ensamhet? Behöver vi välja bort och i så fall vad? Går det att ens framtidssäkra järnvägen? </p> den 3 juli 2019 14:00 till 15:00 Europe/Stockholm Mellangatan 27 Arrangör: WSP Sverige http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58394 Mellangatan 27