Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare.

  • den 6 oktober 2021 08:30 till den 7 oktober 2021 15:00 (UTC+2)

Luleå
Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras. Sista anmälningsdag är 22 september.
Anmäl dig här


2021-10-06 08:30:00 2021-10-07 15:00:00 Europe/Stockholm Kurs provtagning - recipienter Kurs provtagning - recipienter Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare. den 6 oktober 2021 08:30 till den 7 oktober 2021 15:00 Europe/Stockholm Luleå Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras. Sista anmälningsdag är 22 september. [email protected]?subject=Utbildning provtagning recipienter Luleå

2021-10-06 08:30:00 2021-10-07 15:00:00 Europe/Stockholm Kurs provtagning - recipienter Kurs provtagning - recipienter Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare. den 6 oktober 2021 08:30 till den 7 oktober 2021 15:00 Europe/Stockholm Luleå Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras. Sista anmälningsdag är 22 september. [email protected]?subject=Utbildning provtagning recipienter Luleå