Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare.

  • den 23 mars 2022 08:30 till den 24 mars 2022 15:00 (UTC+1)

Stockholm
Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras.
Anmäl dig här (email)


2022-03-23 08:30:00 2022-03-24 15:00:00 Europe/Stockholm Kurs provtagning - recipienter i Stockholm Kurs provtagning - recipienter i Stockholm Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare. den 23 mars 2022 08:30 till den 24 mars 2022 15:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras. [email protected]?subject=Kurs provtagning - recipienter Stockholm

2022-03-23 08:30:00 2022-03-24 15:00:00 Europe/Stockholm Kurs provtagning - recipienter i Stockholm Kurs provtagning - recipienter i Stockholm Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten (natur-/recipientvatten och sediment) vid ackrediterade laboratorier (SNFS1990:11, MS:29) angett att personal som utför sådan provtagning ska kunna visa att man har kunskap och kompetens för denna verksamhet. Utbildningen följer det normalkursprogram som anges i föreskriften. Genomgången kurs, med godkänt resultat, innebär att kursdeltagaren uppfyller kraven i lagstiftningen och blir diplomerad provtagare. den 23 mars 2022 08:30 till den 24 mars 2022 15:00 Europe/Stockholm Stockholm Pris 9 000 kronor exklusive moms. Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen kan ställas in om råd från nationella myndigheter ändras. [email protected]?subject=Kurs provtagning - recipienter Stockholm