För dig som vill utveckla regionen och ditt personliga ledarskap.

  • den 21 april 2020 10:00 till den 22 oktober 2020 16:00 (UTC+2)

Internat i närheten av Stockholm.
WSP i samarbete med Nex Stop You
Utbildningens hemsida

Det regionala processledarprogrammet – RePro© – har en innovativ utvecklingsdesign där du jobbar konkret med dina aktuella professionella och personliga utmaningar. Du lär dig mer om avgörande aspekter i att leda regionala utvecklingsprocesser. Genom dialogen med andra deltagare får du nya och ofta helt oväntade perspektiv på dina utmaningar. På så sätt tränar du din förmåga att överblicka och greppa komplexa situationer och integrera detta i ditt ledarskap. 

Detta är ett program för dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap. Du får genom programmet ta del av verktyg och metoder för att förstå och leda regionala processer. Men det är inte metoderna i sig som gör dig till en riktigt duktig processledare. Det handlar om att utveckla och förädla ditt unika ledarskap, att växa in i uppdraget utifrån den du är och mogna in i den ledarstil som avspeglar dig.

I programmets alla moduler växer du personligen i ditt ledarskap genom de olika teman som vi berör i seminarier, workshops och processarbete. Är du intresserad av ett program i denna anda, så är du varmt välkommen!

Programmet inkluderar 8 dagar fördelade på 4 tillfällen. Mellan varje tillfälle ingår ett coachsamtal med programledarna. Inför starten genomförs en personlig intervju som en del av förberedelsen.

Innehåll

Modul 1: Det regionala landskapet - veckla ut och förstå kartbilden.

Modul 2: Regionala aktörer och processer - politik, komplexitet och kommunikation.

Modul 3: Jag som regional processledare - att kliva fram och kliva tillbaks.

Modul 4: Hållbart regionalt strategiarbete - utveckling pågår hela tiden.

Läs mer och anmäl dig hos RePro

2020-04-21 10:00:00 2020-10-22 16:00:00 Europe/Stockholm Regionala processledarprogrammet - RePro Regionala processledarprogrammet - RePro <p>F&ouml;r dig som vill utveckla regionen och ditt personliga ledarskap.</p> den 21 april 2020 10:00 till den 22 oktober 2020 16:00 Europe/Stockholm Internat i närheten av Stockholm. WSP i samarbete med Nex Stop You https://www.reproacademy.se/ Internat i närheten av Stockholm.

2020-04-21 10:00:00 2020-10-22 16:00:00 Europe/Stockholm Regionala processledarprogrammet - RePro Regionala processledarprogrammet - RePro <p>F&ouml;r dig som vill utveckla regionen och ditt personliga ledarskap.</p> den 21 april 2020 10:00 till den 22 oktober 2020 16:00 Europe/Stockholm Internat i närheten av Stockholm. WSP i samarbete med Nex Stop You https://www.reproacademy.se/ Internat i närheten av Stockholm.