Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Hur utformas renoveringsstrategin? Vem gör jobbet och vem betalar notan?

  • den 3 juli 2019 11:00 till 11:50 (UTC+2)

Holmen, H604
Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet
Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen
Almedalsveckans hemsida

Det finns således ett stort behov av att öka renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd. Detta inte bara ur ett perspektiv av minskad energianvändning som spelar en viktig roll för en minskad klimatpåverkan och en tryggad energiförsörjning. Sammantaget finns stora sociala och samhällsekonomiska vinster vid renovering. För fastighetsägare finns möjligheten att öka betalningsviljan hos hyresgäster, att öka uthyrningsgraden samt att minska kostnaderna för drift och underhåll. För de boende uppnås bättre standard, komfort och bättre inomhusmiljö genom bland annat mindre drag och buller. Men hur ska det finansieras och finns det tillräckligt med arbetskraft för att renovera det befintliga bostadsbeståndet? Hur ska Boverket och Energimyndighetens nya renoveringsstrategi utformas?

Medverkande
Johan Martinsson, Chef Bransch, Installatörsföretagen
Antoni Lacinai, Moderator, Lacinai Communication & Performance development AB
Roland Jonsson, Senior Energikonsult, WSP


2019-07-03 11:00:00 2019-07-03 11:50:00 Europe/Stockholm Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? /sv-SE/event/renovering-av-miljonprogram <p>Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Hur utformas renoveringsstrategin? Vem gör jobbet och vem betalar notan?</p> den 3 juli 2019 11:00 till 11:50 Europe/Stockholm Holmen, H604 Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56906 Holmen, H604 Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet

2019-07-03 11:00:00 2019-07-03 11:50:00 Europe/Stockholm Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? /sv-SE/event/renovering-av-miljonprogram <p>Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Hur utformas renoveringsstrategin? Vem gör jobbet och vem betalar notan?</p> den 3 juli 2019 11:00 till 11:50 Europe/Stockholm Holmen, H604 Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet Arrangör: Svensk Ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56906 Holmen, H604 Svensk Ventilations trailer intill Teaterskeppet