Nätverk - Stadsutveckling Helsingborg

Du är viktig för Helsingborgs framtida utveckling! Välkommen att gå med i vårt nätverk där vi träffas under fyra lunchseminarier med start den 25 oktober. 

  • den 25 oktober 2018 11:00 till 13:00 (UTC+2)

Bredgatan 7, Helsingborg

WSP tror att Helsingborg kan bli en föregångare inom hållbar stadsutveckling och vi vill vara delaktiga i att förverkliga detta tillsammans med dig.

Vi skapar en mötesplats där aktörer som verkar i staden, så som företag, kommunen, inspiratörer, forskare m.fl. träffas för att samverka och diskutera våra framtida utmaningar för en hållbar stadsutveckling. Utgångspunkt tar vi i Stadsplan 2017 för Helsingborg tätort som vi kopplar till FN:s hållbarhetsmål och stadens olika styrdokument.

Mer detaljerad information om träffarna kommer att ske löpande.

Tema för seminarierna:

  • Hållbart byggande i vår stad – 25/10 -2018
  • Vår påverkan och anpassning till klimatet – 17/1-2019
  • Hur skapar vi god livskvalitet i vår stad? – 24/4-2019
  • Vad får oss att känna oss trygga? – 24/8-2019

Hoppas att du vill delta!

Välkommen önskar WSP i Helsingborg

Jag vill gärna ingå i detta nätverk

2018-10-25 11:00:00 2018-10-25 13:00:00 Europe/Stockholm Nätverk - Stadsutveckling Helsingborg Nätverk - Stadsutveckling Helsingborg <p>Du är viktig för Helsingborgs framtida utveckling! Välkommen att gå med i vårt nätverk där vi träffas under fyra lunchseminarier med start den 25 oktober. </p> den 25 oktober 2018 11:00 till 13:00 Europe/Stockholm Bredgatan 7, Helsingborg Anmälan https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=278570ade51648aa2c47de8eef7acd90dc5a433&Origin=Direct Bredgatan 7, Helsingborg

2018-10-25 11:00:00 2018-10-25 13:00:00 Europe/Stockholm Nätverk - Stadsutveckling Helsingborg Nätverk - Stadsutveckling Helsingborg <p>Du är viktig för Helsingborgs framtida utveckling! Välkommen att gå med i vårt nätverk där vi träffas under fyra lunchseminarier med start den 25 oktober. </p> den 25 oktober 2018 11:00 till 13:00 Europe/Stockholm Bredgatan 7, Helsingborg Anmälan https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=278570ade51648aa2c47de8eef7acd90dc5a433&Origin=Direct Bredgatan 7, Helsingborg