Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling.

  • den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 (UTC+2)

Hästgatan 12
Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet

Medverkande

Charlotta Faith-Ell, WSP & Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium

Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU

Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice

Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Läs mer på Region Gotlands sida

2018-07-04 15:15:00 2018-07-04 17:30:00 Europe/Stockholm Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik <p>Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling.</p> den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 Europe/Stockholm Hästgatan 12 Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Hästgatan 12

2018-07-04 15:15:00 2018-07-04 17:30:00 Europe/Stockholm Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik <p>Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster är tre sällan synliggjorda vinster med bilsnål stadsutveckling.</p> den 4 juli 2018 15:15 till 17:30 Europe/Stockholm Hästgatan 12 Arrangör: SLU Sveriges lantbruksuniversitet Hästgatan 12