Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras?

Sverige har 800 000 bostäder i behov av renovering – 300 000 i akut läge. Vem gör jobbet och vem betalar notan?

  • den 2 juli 2018 13:00 till 13:50 (UTC+2)

Svensk Ventilations trailer
Holmen, H604
Arrangör: Svensk Ventilation m.fl.

Det finns således ett stort behov av att öka renoveringstakten. Det krävs ett samlat grepp för hur en ökad renovering och samtidig effektivisering kan komma till stånd. Detta inte bara ur ett perspektiv av minskad energianvändning som spelar en viktig roll för en minskad klimatpåverkan och en tryggad energiförsörjning. Sammantaget finns stora sociala och samhällsekonomiska vinster vid renovering. För fastighetsägare finns möjligheten att öka betalningsviljan hos hyresgäster, att öka uthyrningsgraden samt att minska kostnaderna för drift och underhåll. För de boende uppnås bättre standard, komfort och bättre inomhusmiljö genom bland annat mindre drag och buller. Men hur ska det finansieras och finns det tillräckligt med arbetskraft för att renovera det befintliga bostadsbeståndet?

 

Medverkande

Roland Jonsson, seniorkonsult energi, WSP Environmental

Per Forsling, chef Boende & Lokaler, Stockholmshem

Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen

Björn Ljung, gruppledare, Liberalerna, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm

Håkan Olsson, energiexpert på medlemsföretag, Svensk Ventilation och Installatörsföretagen

Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen

Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Mats Björs, vd, Swedisol

Johan Lövstrand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Maria Kjellberg, kommunalråd, Miljöpartiet, Kungälv

Åsa Lindell, moderator

Läs mer på Region Gotlands sida


2018-07-02 13:00:00 2018-07-02 13:50:00 Europe/Stockholm Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? Hur ska renoveringen av miljonprogrammet genomföras? /sv-SE/event/sv-hur-ska-renoveringen-av-miljonprogrammet-genomforas <p>Sverige har 800 000 bost&auml;der i behov av renovering &ndash; 300 000 i akut l&auml;ge. Vem g&ouml;r jobbet och vem betalar notan?</p> den 2 juli 2018 13:00 till 13:50 Europe/Stockholm Svensk Ventilations trailer Holmen, H604 Arrangör: Svensk Ventilation m.fl. Svensk Ventilations trailer Holmen, H604