Hur skapar vi engagemang för Östersjön?

Östersjön har en tuff resa för att bli ett rent och friskt innanhav. Vi behöver vara många som engagerar oss på många olika plan. Regeringen har tillsatt en utredning för effektiva åtgärder och för mer lokalt engagemang mot övergödning. Vad ser vi för möjliga lokala åtgärder?

  • den 5 juli 2018 10:15 till 11:00 (UTC+2)

Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, Kalmarsundskommissionen, IVL, Forum Östersjön

Medverkande

Anna Thore, Projektledare, WSP

Läs mer på Region Gotlands sida

2018-07-05 10:15:00 2018-07-05 11:00:00 Europe/Stockholm Hur skapar vi engagemang för Östersjön? Hur skapar vi engagemang för Östersjön? /sv-SE/event/sv-hur-skapar-vi-engagemang-for-ostersjon <p>Östersjön har en tuff resa för att bli ett rent och friskt innanhav. Vi behöver vara många som engagerar oss på många olika plan. Regeringen har tillsatt en utredning för effektiva åtgärder och för mer lokalt engagemang mot övergödning. Vad ser vi för möjliga lokala åtgärder?</p> den 5 juli 2018 10:15 till 11:00 Europe/Stockholm Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Arrangör: Östersjödagarna, Kalmarsundskommissionen, IVL, Forum Östersjön Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5

2018-07-05 10:15:00 2018-07-05 11:00:00 Europe/Stockholm Hur skapar vi engagemang för Östersjön? Hur skapar vi engagemang för Östersjön? /sv-SE/event/sv-hur-skapar-vi-engagemang-for-ostersjon <p>Östersjön har en tuff resa för att bli ett rent och friskt innanhav. Vi behöver vara många som engagerar oss på många olika plan. Regeringen har tillsatt en utredning för effektiva åtgärder och för mer lokalt engagemang mot övergödning. Vad ser vi för möjliga lokala åtgärder?</p> den 5 juli 2018 10:15 till 11:00 Europe/Stockholm Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5 Arrangör: Östersjödagarna, Kalmarsundskommissionen, IVL, Forum Östersjön Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5