Kompetensbrist utmanar VA-Sverige – vem har lösningen?

VA-sektorn har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenheter. Eftersom VA-sektorn är en förutsättning för att bygga bostäder och lösa övriga vattenrelaterade frågor blir det en broms för hela samhällsutvecklingen. Finansiering är inte problemet, utan brist på resurser.

  • den 4 juli 2018 11:00 till 12:00 (UTC+2)

Trädgården, Vattenforum
Mellangatan 1
Arrangör: Varim, Svenskt Vatten

VA-sektorn står inför ett systemskifte där digitaliseringen förändrar arbetssättet. När vi förtätar våra städer, blir VA-frågorna, som är en förutsättning för både miljö och hälsa, betydligt mer komplexa, vilket ställer nya krav på VA-huvudmännen och dess medarbetare. Detta innebär även att högskolor och lärosäten måste anpassa sin utbildning. Utbildningarna måste breddas och formas efter morgondagens behov. Här har branschorganisationerna ett ansvar för att ge relevant vidareutbildning. VA-sektorn dras sedan lång tid tillbaka med problem att rekrytera ungdomar till utbildningarna. En av anledningarna är brist på insikt om vad yrket egentligen innebär, fortfarande finns kopplingar till VVS och tro på att det innebär att ”lägga ner rör”. Branschen har behov av att profilera yrkets bredd inom samhällsplanering, miljö och forskning. Eftersläpningen inom IT och digitalisering har gjort yrket mindre attraktivt.

 

Medverkande

Anna Dahlman Petri, Avdelningschef, WSP Sverige

Daniel Hellström, Utvecklingsledare, Svenskt Vatten Utveckling

 Anette Seger, Styrelseordförande, Varim

Per Nordenstam, VD, Sobona

Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Ursula Forner, Moderator, Varim

Läs mer på Region Gotlands sida


2018-07-04 11:00:00 2018-07-04 12:00:00 Europe/Stockholm Kompetensbrist utmanar VA-Sverige – vem har lösningen? Kompetensbrist utmanar VA-Sverige – vem har lösningen? /sv-SE/event/sv-kompetensbrist-utmanar-va-sverige <p>VA-sektorn har sv&aring;righeter att rekrytera personal med r&auml;tt kompetens och erfarenheter. Eftersom VA-sektorn &auml;r en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r att bygga bost&auml;der och l&ouml;sa &ouml;vriga vattenrelaterade fr&aring;gor blir det en broms f&ouml;r hela samh&auml;llsutvecklingen. Finansiering &auml;r inte problemet, utan brist p&aring; resurser.</p> den 4 juli 2018 11:00 till 12:00 Europe/Stockholm Trädgården, Vattenforum Mellangatan 1 Arrangör: Varim, Svenskt Vatten Trädgården, Vattenforum Mellangatan 1