Onsdagen den 29 augusti bjuder vi på Afternoon Tea hos oss på WSP Växjö och vi fokuserar på temat solenergi och framtidens hållbara energisystem i samhällsbyggnadsprojekt.

  • den 29 augusti 2018 14:30 till 16:00 (UTC+2)

WSP Växjö, Arabygatan 9
Sista anmälningsdag: 24/8

Rådgivning inför, under och efter solcellsprojekt är delar i våra bastjänster. Denna eftermiddag vill vi dock bjuda på uppslag och information kring andra mervärden och möjligheter inom området.

Implementeringen av egengenererad solel i den bebyggda miljön öppnar upp för många möjligheter och ger plats för innovationer och utveckling. Vid denna eftermiddag kommer våra experter, Charlotta Winkler och Hampus Johansson,  bland annat prata om upplägg för matchning mellan tillgång på solel och elbehov liksom belysa möjligheter med solel som likström i samband med energibesparingsmöjligheter. Även nyligen genomförda studier som behandlar solelens betydelse i Boverkets Byggregler, BBR25 kommer presenteras.
 

 PROGRAM

14:30 - 15:00 Afternoon Tea står framdukat.
15:00 - 15:45 Föreläsning om solenergi av Charlotta Winkler och Hampus Johansson.
15:45 - 16:00 Möjlighet till mingel och rundvandring.

 
Välkommen till oss för en inblick i dessa teman!

 


2018-08-29 14:30:00 2018-08-29 16:00:00 Europe/Stockholm Solcellstekniken i ett helhetsperspektiv Solcellstekniken i ett helhetsperspektiv <p>Onsdagen&nbsp;den&nbsp;29 augusti&nbsp;bjuder vi p&aring; Afternoon Tea hos oss p&aring; WSP V&auml;xj&ouml;&nbsp;och vi fokuserar p&aring; temat solenergi och framtidens h&aring;llbara energisystem i samh&auml;llsbyggnadsprojekt.</p> den 29 augusti 2018 14:30 till 16:00 Europe/Stockholm WSP Växjö, Arabygatan 9 Sista anmälningsdag: 24/8 WSP Växjö, Arabygatan 9