WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter. Samhällsekonomiska effekter av elvägar, regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter, och styrmedel för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn är några exempel på områden som WSP kommer att belysa. 

  • den 9 januari 2019 08:00 till den 10 januari 2019 16:00 (UTC+1)

Linköping Konsert & Kongress

Konferensen som arrangeras av VTI är störst i sitt slag i Norden, och vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. 
 

WSPs deltagande på Transportforum

9 januari

13.15 - 14.45

Session 1.8, Vintergatan 2-3
Aktiv kapitalförvaltning av transportinfrastruktur - Fredrik Bergström, WSP 

Session 2.6, Operan
Att inkludera Agenda 2030:s hållbarhetsmål i transportplaneringen - Charlotta Faith-Ell, WSP

Session 6.1, Crusellhallen
Samhällsekonomiska effekter av elvägar - Lina Jonsson, WSP
 

15.30-17.00

Session 3.1, Studion
Peaktider i kollektivtrafiken – så kan de utjämnas - Katja Vuorenmaa Berdica, WSP

Session 3.13, Jupiter
Försörjningsstöd och resor - Erika Edquist, Kontigo (en del av WSP)

Session 4.3, Nya Galleriet
Effektutvärdering av stadsmiljöavtalet - Karin Brundell-Freij, WSP

 

10 januari

09.00 - 10.30

Session 2.2, Musikalen
Analyser och indikatorer som stöd i Vancouvers medborgardialog kring trängselskatter - Nikos Papakatsikas, WSP

Session 4.9, Vintergatan 1
Erfarenheter från flexibla parkeringstal - Mimmi Grybb, WSP

Session 5.4, Spegelsalen
Trafiksäkerhetsanalyser - för skrivbordslådan eller verkliga trafiksäkerhetseffekter - Karin Hassner, WSP
 

11.00 - 12.30

Session 1.2, Kulturen 
Styrmedel för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn - Lina Jonsson, WSP

Session 1.6, Jupiter
Skatter, avgifter och subventioners påverkan på måluppfyllelse för godstransporter - Felix Miranda Thyrén, WSP

Session 6.6, Sonaten
Elbussar i Linköping? - Michael Forss, WSP

Session 7.4, Nya Galleriet
Regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter - Mona Pettersson, WSP
 

14.00-15.30

Session 2.3, Studion
Hastighetsdämpande åtgärder på gator med tät busstrafik – en bred utvärdering av två teststräckor i Stockholm. Den samhällsekonomiska analysen - en samlad bild av effekterna - Karin Brundell-Freij och Karin Hassner, WSP

Session 3.10, Vintergatan 2-3
Kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna - Felix Miranda Thyrén, WSP

Session 6.7, Crusellhallen
Eltransporter Stockholm 2030 - Fanny Törngren, WSP

 

Kontaktperson för WSPs deltagande på Transportforum 2019

Anna-Lena Peterson
anna-lena.peterson@wsp.com
Mobil: 070-3366447

Mer information om Transportforum 2019.


2019-01-09 08:00:00 2019-01-10 16:00:00 Europe/Stockholm Träffa WSP på Transportforum Träffa WSP på Transportforum /sv-SE/event/transportforum-2019 <p>WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter. Samhällsekonomiska effekter av elvägar, regionala lösningar som möjliggör hållbara godstransporter, och styrmedel för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn är några exempel på områden som WSP kommer att belysa. </p> den 9 januari 2019 08:00 till den 10 januari 2019 16:00 Europe/Stockholm Linköping Konsert & Kongress Linköping Konsert & Kongress