WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter

”Mikromobilitet i världens städer – Hur anpassar sig världen och Sverige?”, ”Nollvisionen i nya bostadsområden” och ”SOLE - SystemOptimering av logistiklösningar för E-handeln” är några exempel på områden som WSP kommer att belysa på konferensen.

  • den 8 januari 2020 08:00 till den 9 januari 2020 16:00 (UTC+1)

Linköping Konsert & Kongress

Konferensen arrangeras av VTI och är störst i sitt slag i Norden, den vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. Tema för årets inledande session är: ”Ny teknik räcker inte för att nå klimatmålen. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället.”
 

WSPs talare på Transportforum

Onsdag 8 januari

Prognosresultat och utmaningar med att ta fram nya prognosförutsättningar
Session: 2.1 - Klimatanpassade trafikprognoser 
Tid: 13.15 - 14.45
Lokal: SF, Vintergatan
Talare: Christian Nilsson, WSP

Framtidens kollektivtrafik i Västerås – ett lyckat samverkansprojekt
Session: 3.12 - Framtidens kollektivtrafik - exempel på utmaningar och lösningar
Tid: 15:30 - 17:00
Lokal: SF, Pelarsalen
Talare: Katja Vuorenmaa Berdica, WSP

Cykelbarometern i Karlskoga visar var det behövs cykelinfrastruktur
Session: 11.2 - Mätning och kartläggning av cykling
Tid: 15:30 - 17:00
Lokal: K&K, Kulturen
Talare: Moa Berglund, WSP
Läs mer och ta del av rapporten.

Torsdag 9 januari

Analys av mobilnätsdata ger nya insikter kring rörelsemönster och bättre beslutsunderlag för kollektivtrafiken
Session: 2.3 - Data och modeller för transportplanering
Tid: 09:00 - 10:30
Lokal: SF, Vintergatan
Talare: Patryk Larek, WSP

Mikromobilitet i världens städer – Hur anpassar sig världen och Sverige?
Session: 4.2 - Aktiv rörelse i staden
Tid: 09:00 - 10:30
Lokal: K&K, Kulturen
Talare: Hamza Harrami och Nikos Papakatsikas, WSP
Läs mer och ta del av rapporten.

Nya indata för beräkning av buller från tågtrafik med Cnossos-EU
Session: 6.7 - Om buller och nya beräkningsmodeller
Tid: 09:00-10:30
Lokal: K&K, Operetten
Talare: Tomas Jerson, WSP

Nollvisionen i nya bostadsområden
Session: 5.7 - Trafiksäkerhet i staden
Tid: 11:00 - 12:30
Lokal: K&K, Operan
Talare: Karin Hassner och Tony Andersson, WSP

VARIA - Bilrestider i storstad: variationsmönster och upplevd osäkerhet 
Session: 1.10 - Värdering och fördelning av tillgänglighet
Tid: 14:00 - 15:30
Lokal: SF, Jupiter
Talare: Qian Wang, WSP
Moderator och talare: Karin Brundell-Freij, WSP

Delad mobilitet i dag och i framtiden
Session: 3.10 - Kollektivtrafik då, nu och i framtiden
Tid: 14:00 - 15:30
Lokal: K&K, Verdefoajén
Talare: Felix Miranda Thyrén
Läs mer och ta del av rapporten.

SOLE - SystemOptimering av Logistiklösningar för E-handeln
Session: 7.5 - Hållbar citylogistik
Tid: 14:00 - 15:30
Lokal: SF, Vintergatan
Talare: Thed Kerrén, WSP


Kontaktperson för WSPs deltagande på Transportforum 2020

Anna-Lena Peterson
anna-lena.peterson@wsp.com
Mobil: 070-3366447

Mer information om Transportforum 2020 (nytt fönster).

2020-01-08 08:00:00 2020-01-09 16:00:00 Europe/Stockholm WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter <p>&rdquo;Mikromobilitet i v&auml;rldens st&auml;der &ndash; Hur anpassar sig v&auml;rlden och Sverige?&rdquo;, &rdquo;Nollvisionen i nya bostadsomr&aring;den&rdquo; och &rdquo;SOLE - SystemOptimering av logistikl&ouml;sningar f&ouml;r E-handeln&rdquo; &auml;r n&aring;gra exempel p&aring; omr&aring;den som WSP kommer att belysa p&aring; konferensen.</p> den 8 januari 2020 08:00 till den 9 januari 2020 16:00 Europe/Stockholm Linköping Konsert & Kongress Linköping Konsert & Kongress

2020-01-08 08:00:00 2020-01-09 16:00:00 Europe/Stockholm WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter WSP deltar på Transportforum med ett flertal experter <p>&rdquo;Mikromobilitet i v&auml;rldens st&auml;der &ndash; Hur anpassar sig v&auml;rlden och Sverige?&rdquo;, &rdquo;Nollvisionen i nya bostadsomr&aring;den&rdquo; och &rdquo;SOLE - SystemOptimering av logistikl&ouml;sningar f&ouml;r E-handeln&rdquo; &auml;r n&aring;gra exempel p&aring; omr&aring;den som WSP kommer att belysa p&aring; konferensen.</p> den 8 januari 2020 08:00 till den 9 januari 2020 16:00 Europe/Stockholm Linköping Konsert & Kongress Linköping Konsert & Kongress