En uppdatering av EPD-standarden för byggprodukter EN 15804 publicerades i slutet av 2019 som ett led i att anpassa regelverket till PEF (Product Environmental Footprint), vilket är EU-kommissionens system för beräkning av miljöpåverkan från produkter. För att reda ut hur företag i branschen kommer att påverkas av den uppdaterade standarden bjuder WSP in till ett frukostseminarium där de nya kraven belyses och diskuteras. Det kommer även diskuteras vilken roll PEF har att spela framöver och hur de två systemen förhåller sig till varandra.

  • den 17 mars 2020 08:00 till 09:30 (UTC+1)

WSP
Arenavägen 7
121 88 Stockholm
Lokal: Hörsalen
Medverkande: WSP, Greendesk, Trafikverket, SIS. Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

En process har pågått under en längre tid för att anpassa reglerna för alla produktkategorier inom EPD-systemet till PEF. En del av syftet med anpassningen är att förbättra möjligheterna till jämförelse av miljöpåverkan mellan produkter vilket har varit ett prioriterat mål för utvecklingen av PEF.

Vi befinner oss nu i en övergångsperiod på 36 månader då både den föregående och uppdaterade versionen av EN 15804 är giltiga. Den långa övergångstiden är för att berörda aktörer ska ha möjlighet att anpassa sig till de nya kraven. Det som skiljer sig är bland annat att fler delar av livscykeln kommer att vara obligatoriska, nya miljöpåverkanskategorier och metoder för att beräkna dessa.

Kom och ät frukost, mingla och hör om hur förändringarna kommer att påverka dig!

Program:
07.45–08.15 Frukost serveras
08.15–08.30 PEF och EU-kommissionen (Rutger Gyllenram, SIS)
08.30–08.45 Vilka är förändringarna – teoretiskt och praktiskt (Kristian Jelse, Greendesk)
08.45–09.00 Hur påverkas företagens arbete med att ta fram EPD? (Sara Nilsson, WSP)
09.00–09.30 Panelsamtal och tid för frågor (presentatörerna och Susanna Toller, Trafikverket)

För frågor, kontakta sara.nilsson@wsp.com

Varmt välkomna!

EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklarationer) är ett verktyg för att beräkna och kommunicera produkters miljöprestanda på ett jämförbart sätt. EPD bygger på metoden livscykelanalys (LCA), vilket innebär att all miljöpåverkan – från utvinning av råvaror till produktion, användning och avfallshantering av produkten – inkluderas i deklarationen. Idag finns fler än 1000 EPD:er för till exempel livsmedel, byggprodukter, elektricitet, förpackningar, och infrastruktur publicerade på www.environdec.com, som är det Internationella EPD-systemets hemsida.

Anmäl dig till frukostseminariet (nytt fönster)

2020-03-17 08:00:00 2020-03-17 09:30:00 Europe/Stockholm Uppdaterad standard för miljövarudeklarationer (EPD) inom bygg och anläggning Uppdaterad standard för miljövarudeklarationer (EPD) inom bygg och anläggning <p>En uppdatering av EPD-standarden f&ouml;r byggprodukter EN 15804 publicerades i slutet av 2019 som ett led i att anpassa regelverket till PEF (Product Environmental Footprint), vilket &auml;r EU-kommissionens system f&ouml;r ber&auml;kning av milj&ouml;p&aring;verkan fr&aring;n produkter. F&ouml;r att reda ut hur f&ouml;retag i branschen kommer att p&aring;verkas av den uppdaterade standarden bjuder WSP in till ett frukostseminarium d&auml;r de nya kraven belyses och diskuteras. Det kommer &auml;ven diskuteras vilken roll PEF har att spela fram&ouml;ver och hur de tv&aring; systemen f&ouml;rh&aring;ller sig till varandra.</p> den 17 mars 2020 08:00 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Arenavägen 7 121 88 Stockholm Lokal: Hörsalen Medverkande: WSP, Greendesk, Trafikverket, SIS. Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt WSP Arenavägen 7 121 88 Stockholm Lokal: Hörsalen

2020-03-17 08:00:00 2020-03-17 09:30:00 Europe/Stockholm Uppdaterad standard för miljövarudeklarationer (EPD) inom bygg och anläggning Uppdaterad standard för miljövarudeklarationer (EPD) inom bygg och anläggning <p>En uppdatering av EPD-standarden f&ouml;r byggprodukter EN 15804 publicerades i slutet av 2019 som ett led i att anpassa regelverket till PEF (Product Environmental Footprint), vilket &auml;r EU-kommissionens system f&ouml;r ber&auml;kning av milj&ouml;p&aring;verkan fr&aring;n produkter. F&ouml;r att reda ut hur f&ouml;retag i branschen kommer att p&aring;verkas av den uppdaterade standarden bjuder WSP in till ett frukostseminarium d&auml;r de nya kraven belyses och diskuteras. Det kommer &auml;ven diskuteras vilken roll PEF har att spela fram&ouml;ver och hur de tv&aring; systemen f&ouml;rh&aring;ller sig till varandra.</p> den 17 mars 2020 08:00 till 09:30 Europe/Stockholm WSP Arenavägen 7 121 88 Stockholm Lokal: Hörsalen Medverkande: WSP, Greendesk, Trafikverket, SIS. Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt WSP Arenavägen 7 121 88 Stockholm Lokal: Hörsalen