Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Utbildningen vänder sig till alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten, både inom kommunal, offentlig och kommersiell verksamhet. I utbildningen ingår provtagning samt livsmedelshygien för dricksvatten och utbildningen är anpassad för personal som arbetar på vattenverk och distributionsnät. 

  • den 11 mars 2020 00:00 till 00:00 (UTC+1)

Stockholm2020-03-11 00:00:00 2020-03-11 00:00:00 Europe/Stockholm Utbildning dricksvattenhygien och provtagning Utbildning dricksvattenhygien och provtagning <p>Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Utbildningen vänder sig till alla som producerar eller tillhandahåller dricksvatten, både inom kommunal, offentlig och kommersiell verksamhet. I utbildningen ingår provtagning samt livsmedelshygien för dricksvatten och utbildningen är anpassad för personal som arbetar på vattenverk och distributionsnät. </p> den 11 mars 2020 00:00 till 00:00 Europe/Stockholm Stockholm Anmälan anna.norman@wsp.com?subject=Utbildning dricksvattenhygien och provtagning Stockholm