- Varför rivs villor i attraktiva lägen, och är trenden här för att stanna? WSP bjuder in till frukostseminarium.

  • den 5 februari 2019 07:30 till 09:30 (UTC+1)

WSP, Arenavägen 7, Stockholm
eller live via länk nedan
Anmäl dig senast den 31 januari
Anmälningsformulär till seminarium

I Sveriges storstadsregioner pågår idag en förändring i det tysta, där småhus rivs i syfte att förtäta på tomterna. Från att tidigare ha varit ett begränsat fenomen har denna omvandling av villatomter på kort tid vuxit till att ske i hela Stockholms län och bli något som angår beslutsfattare och planerare på både kommunal och regional nivå.

Vad driver denna utveckling och var sker dessa omvandlingar? Vilka lärdomar kan dras, och hur påverkar omvandlingarna villastadens framtid?

Datum: 5 februari
Tid: 8:00-9:30 (frukost serveras från 7:30)
Plats: Bastionhallen på WSP i Stockholm, Arenavägen 7
Kontaktperson: Joakim Franklin, joakim.franklin@wsp.com, 010-721 05 51

Anmäl dig till seminariet VillaomvandlingFölj livesändning via youtube

Program

7:30 - 8:00 Frukost 

8:00-8:05 Inledning 
Maria Pleiborn, WSP

8:05-8:25 Villadrömmen i en urban tid 
Spaning kring villastadens framtid
Jerker Söderlind, Stadsliv AB

8:25-8:45 Omvandlingar i villaområden 
Var har småskalig förtätning på villatomter skett i Stockholmsregionen, hur kan vi förstå ökningen och vad kan det leda till?
Joakim Franklin, WSP

8:45-09:10 Panelsamtal 
Lisa Deurell, arkitekt och författare till Mellanstaden - Strategi för hållbar stadsutveckling
Eva Strömbäck, WSP
Björn Hasselgren, styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen
Jerker Söderlind, Stadsliv AB
Joakim Franklin, WSP
Moderator: Maria Pleiborn

9:10-9:25 Öppen diskussion och frågor 

9:25-9:30 Avslutning 
Maria Pleiborn, WSP

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat.

OSA senast den 31 januari

Varmt välkommen!


2019-02-05 07:30:00 2019-02-05 09:30:00 Europe/Stockholm Villaomvandling Villaomvandling <p>- Varför rivs villor i attraktiva lägen, och är trenden här för att stanna? WSP bjuder in till frukostseminarium.</p> den 5 februari 2019 07:30 till 09:30 Europe/Stockholm WSP, Arenavägen 7, Stockholm eller live via länk nedan Anmäl dig senast den 31 januari https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=286670a11eef6c73c5b72c6693de644ba59bc04&Origin=Direct WSP, Arenavägen 7, Stockholm eller live via länk nedan