Kvalitetssäkrad miljökontroll | provtagning - utsläpp, avloppsvatten

Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet! 

  • den 20 september 2022 00:00 till den 21 september 2022 00:00 (UTC+2)

Helsingborg
Pris: 9 000 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet.


Kursledare

Per-Anders Alm
Miljö- och hållbarhetskonsult
Sverige
Edwin Grönkvist
Sverige
Eric Torkelsson Karlsson
Sverige


2022-09-20 00:00:00 2022-09-21 00:00:00 Europe/Stockholm Kvalitetssäkrad miljökontroll | provtagning - utsläpp, avloppsvatten Kvalitetssäkrad miljökontroll | provtagning - utsläpp, avloppsvatten Naturvårdsverket har i föreskriften om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (SNFS 1990:11 Grundföreskrift - Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.) angett att personal som utför utsläppskontroll ska kunna visa att de har föreskriven kompetens för denna verksamhet. Genomgången kurs, med godkänt kursprov, ger ett diplom som visar att deltagarens kompetens uppfyller myndigheternas krav. Vi ger dig kunskap och trygghet!  den 20 september 2022 00:00 till den 21 september 2022 00:00 Europe/Stockholm Helsingborg Pris: 9 000 kronor exklusive moms. Kursen kan även hållas som intern utbildning där kursinnehållet är samma men mer fokus kan läggas på företagets egen verksamhet. Helsingborg