Vi accelererar tillsammans

Growspark är WSPs acceleratorprogram för dem som vill bygga framtidens samhälle tillsammans med oss och våra kunder. Med programmet skapar vi förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov och leverera framtidssäkrade lösningar. Growspark är en plattform för WSPs samtliga verksamheter, och bygger på att göra affärer tillsammans.

 
Genom att öppna dörrarna för de mest innovativa nya företagen i samhällsbyggnadsbranschen till de största kunderna på vår marknad, kan vi erbjuda en unik möjlighet till de som antas till programmet. Growspark tar också tillvara på WSPs innovationsorienterade kultur och accelererar innovationstakten inom WSP.

Tycker du att detta låter spännande?  Läs mer om Growspark nedan.

Growspark
Man och kvinna använder VR-glasögon för att innovera

WSP är ett bolag med resurser att skapa förändring i stor skala. Vi kan skapa en grogrund för större affärer, unika partnerskap och tillväxt för innovationsbolag, samtidigt som vi skapar kund- och samhällsnytta. WSP har också ett fantastiskt nätverk av innovatörer både inom och utanför WSP som med rätt förutsättningar kan hjälpa till att framtidsäkra världen samtidigt som WSP stärker sitt kunderbjudande. För att skapa optimala förutsättningar för innovation har WSP Sverige utvecklat innovationsprogrammet Growspark som spänner över WSPs samtliga affärsområden. 

Growspark är hela WSP Sveriges innovationsprogram. Det erbjuder en strukturerad innovationsprocess, verktyg samt kompetensstöd för att utveckla kundbehov och idéer om lösningar till nya, lönsamma affärer för WSP och dess samarbetspartners i programmet. Genom att ha fokus på affärer och kundnytta är Growspark en accelerator och inte en inkubator.

Growspark har tre spår:

1

Samarbete med innovativa startup-bolag i acceleratorprogrammet

2

Utveckling av interna idéer till nya affärer

3

Anpassning av innovationer från övriga WSP-regioner till WSP Sveriges marknad

Acceleratorprogrammet bygger på att göra affärer tillsammans. Genom att öppna dörrarna till WSPs kunder för de mest innovativa unga företagen i samhällsbyggnadssektorn, kan vi erbjuda de bolag som antas till programmet en unik möjlighet. WSP finns på ett 50-tal platser i Sverige och vi bjuder in startups från hela landet till samarbete.

I intraprenörskapsspåret utvecklar vi våra egna idéer till nya tjänster och hållbara affärer. Vi arbetar enligt en strukturerad process och vetenskaplig metodik för att identifiera kundbehov, testa lösningar och maximera möjligheterna att lyckas. Våra medarbetare som deltar i programmet får utbildning i innovationsteori och coachning från Growsparks kärnteam. 

Growspark möjliggör en tripple-win effekt för alla inblandade parter: startups, WSPs kunder, WSPs medarbetare och WSP. För att uppnå detta har Growspark tagit avstamp i hur de bästa acceleratorerna runt om i världen bedriver sin verksamhet. WSP driver Growspark utan ägande i startupbolagen. Det är icke-exklusivt och konkurrerar därmed inte med andra privata, akademiska eller offentliga aktörer.


Innovativ vattenfontän med barn i stadsbild.

Prioriterade områden för innovation 2020

Med Growspark höjer WSP sin ambition att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen. Programmet är aktuellt inom hela vårt verksamhetsområde men har några valda fokusområden. Under 2020 lägger vi tonvikt på innovationer och samarbeten med startups inom områdena projektering, energi och vatten/VA.

PROJEKTERING

Digitalisering och automation kan bidra till sänkta arbetskostnader, ökad produktiviteten och mer konsistent kvalitet. Robotteknik kan förändra hur vi arbetar. Artificiell intelligens kan höja användarupplevelsen av olika tjänster samt öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. 

WSP vill vara med och driva digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Därför söker vi samarbeten med innovativa startups inom exempelvis följande områden:

 • Smarta digitala verktyg för projektering
 • Datahantering från projekteringsfasen, till byggfasen och förvaltningsfasen
 • Standardiserade/paketerade projekteringslösningar
 • Automatiserad förslagsgenerering
 • Cirkulär ekonomi som påverkan på projektering
 • Modellhantering
 • Kvalitetssäkring

ENERGI

Energisystemet blir allt mer komplext. Centrala lösningar samsas med decentraliserade och fler konsumenter blir även producenter, så kallade prosumenter. WSP arbetar brett inom hela energisektorn med målet att bidra till kostnadseffektiva lösningar för våra kunder och ett långsiktigt hållbart och framtidssäkrat energisystem. Därför söker vi samarbeten med innovativa startups inom exempelvis följande områden:

 • Dataanalys- och visualiseringsmetoder som kan skapa nya tjänster och ge ett effektivare resursutnyttjande i energisystemet
 • Uppkoppling för styrning och asset management 

VATTEN/VA

Framtidens utmaningar med klimatförändringar och en ökande befolkning innebär en större efterfrågan på olika typer av tjänster inom vattenförsörjning, vatten- och avloppshantering samt vattenrening.

WSP vill utveckla vatten- och VA-relaterade tjänster tillsammans med innovativa startups inom följande områden:

 • AI för asset management av VA-system
 • Digitala verktyg för bättre beslutsunderlag kopplat till VA
 • Projektering av VA-system
 • Nya systemlösningar för VA där mervärden skapas exempelvis genom att restprodukter återvinns eller återanvänds
 • Automatiserad insamling och analys av data, exempelvis om vattennivåer och vattenkvalitet

Ansök till Growspark

Vi utvärderar löpande startups som vill vara med i WSPs Venture Collaboration Program – Growspark. Ansök om att gå med i Growspark redan idag om du driver ett startup som är redo att möta en bredare marknad och som tillsammans med WSP kan bygga framtidens samhälle!

Kriterier för att få ansöka till programmet är att ni ska vara ett registrerat bolag samt att ni ska kunna beskriva hur ett samarbete mellan er och WSP blir en win-win-win för er, WSP och för WSPs kunder (befintliga eller nya).

Ansök nu (nytt fönster)

Growspark acceleratorprogram för startups

Growspark är ett unikt acceleratorprogram som gör det möjligt för startups att nå ut till en bredare marknad genom att få tillgång till större nätverk och ett gediget affärskunnande. Programmet är ett så kallat ”venture collaboration program”, ett samverkansprogram mellan WSP och startups inom innovation och digitalisering av samhällsbyggnadssektorn. WSP kräver inget ägande i bolagen och därmed blir flexibiliteten maximal i hur nya konstellationer kan skapas.

Growspark_ikoner_0000_Money

Fokus på försäljning

Vi skapar goda förutsättningar för affärsmöjligheter. Under 12 månader ges ni så bra chanser som möjligt att tillsammans med oss nå hela vägen till försäljning och leverans. Ni får tillgång till våra kunder. Vi tar ingen ägarandel och tillför inte något kapital.

Growspark_ikoner_0005_Hand

Fokus på förbättring

Vår ambition är att skapa integrerade erbjudanden där våra resurser och era innovativa lösningar kan skapa unika värden i symbios.

Growspark_ikoner_0003_Heart

Ingen exklusivitet

Om ni är del av en annan inkubator/accelerator eller andra sammanhang som skulle kunna upplevas som konkurrerande så är det inget hinder.

Growspark_ikoner_0002_Person

Management attention / coaching

Alla medverkande matchas med en coach hos oss som har dedikerat tid att löpande jobba med accelerationsprocessen. Programmets styrgrupp består av högsta ledningen på WSP i Norden.

Growspark_ikoner_0004_Laptop

En plattform för samarbeten

WSP finns på ca 50 platser runt om i Norden. Growspark söker efter samarbeten med startups i hela regionen och för att möjliggöra detta agerar vi genom både fysiska och virtuella mötesplatser.

Growspark_ikoner_0001_Book

Kunskapsutveckling / erfarenhetsutbyte

Under accelerationsprocessen bjuds alla medverkande in till ett antal exklusiva event innehållande föreläsningar, nätverkande och case-studier.


Team

Growspark engagerar WSPs medarbetare på alla nivåer i företaget, från VD till projektledare, för att vår accelerationsprocess ska få maximal effekt. 
 

Kärnteam

Maria Brogren, WSP.

Maria Brogren

Chef hållbarhet och innovation och ansvarig Growspark.

Frida Nordquist, WSP.

Frida Nordquist

Försäljningschef WSP Byggprojektering. Kundbehov inom Growspark.

Joakim Köhler, WSP.

Joakim Köhler

Verksamhetsutveckling och ombud stora projekt WSP Sverige. Intraprenörsspåret inom Growspark.

Andreas Helgesson, WSP.

Andreas Helgesson

Avdelningschef WSP Systems. Startupspåret inom Growspark.

Johan von Porat, WSP.

Johan von Porat

Affärsutvecklare Hållbarhet WSP Sverige. Startupspåret inom Growspark.

Styrgrupp

Håkan Danielsson, WSP

Håkan Danielsson

Vd

Mickey Johansson

Mickey Johansson

Vice vd

Eva Aspengren

Eva Aspengren

Ekonomidirektör

Arnold Stifors

Arnold Stifors

Försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör


Nyheter

Nedan finns de tre senaste nyheter relaterade till Growspark. 

Se alla Growspark-relaterade nyheter

Kom och pitcha er idé!

Growspark anordnar sitt andra pitchtillfälle för startups med tema Bäst före – Ta hand om och utveckla det befintliga. I år söker vi startups som kan hjälpa oss att hjälpa våra kunder att ta hand om och utveckla befintliga tillgångar (exempelvis bostadshus, skolor, sjukhus, industrier, vägar, järnvägar eller VA-ledningar).

Pitchdag 3 september 2020

WSP och Vakansa i samarbete om framtidens lokaler

Lokalhyran är en av de tyngsta utgifterna för många bolag idag. När vi så småningom övergår till det ”nya normala” efter Coronakrisen kommer synen på effektivt lokalutnyttjande sannolikt ha förändrats.

Läs mer om samarbetet för att matcha lokalbehov med efterfråga

WSPs digitala verktyg underlättar tillståndsprocesser

WSP bistår ofta kunder med tillståndsprocesser för deras verksamhet. I dag har det arbetet effektiviserats med hjälp av EVA, ett digitalt verktyg som WSP utvecklat tillsammans Position Green.

Läs mer om hur verktyget underlättar för Stena Recycling

Projekt

Två personer framför en dator för att använda EVA, det molnbaserade verktyg som förenklar miljötillståndsprocessen.

Verktyg digitaliserar miljötillståndsprocessen

WSP har arbetat intensivt tillsammans med startup-bolaget Position Green för att ta fram en digital lösning som effektiviserar datainsamlingen för den tekniska beskrivning som krävs i en miljötillståndsprocess. Det molnbaserade verktyget heter EVA och samlar in data och uppgifter som underlag för tekniska rapporter och olika delar av samrådsprocessen.

Läs mer om den digitala lösningen EVA