Vi accelererar tillsammans

Growspark är WSPs acceleratorprogram för dem som vill bygga framtidens samhälle tillsammans med oss och våra kunder. Med programmet skapar vi förutsättningar för att tillgodose våra kunders behov och leverera framtidssäkrade lösningar. Growspark är en plattform för WSPs samtliga verksamheter, och bygger på att göra affärer tillsammans.

Growspark
Man och kvinna använder VR-glasögon för att innovera
1

Samarbete med innovativa startup-bolag i acceleratorprogrammet

2

Utveckling av interna idéer till nya affärer

3

Anpassning av innovationer från övriga WSP-regioner till WSP Sveriges marknad


Innovativ vattenfontän med barn i stadsbild.


Growspark_ikoner_0000_Money

Fokus på försäljning

Vi skapar goda förutsättningar för affärsmöjligheter. Under 12 månader ges ni så bra chanser som möjligt att tillsammans med oss nå hela vägen till försäljning och leverans. Ni får tillgång till våra kunder. Vi tar ingen ägarandel och tillför inte något kapital.

Growspark_ikoner_0005_Hand

Fokus på förbättring

Vår ambition är att skapa integrerade erbjudanden där våra resurser och era innovativa lösningar kan skapa unika värden i symbios.

Growspark_ikoner_0003_Heart

Ingen exklusivitet

Om ni är del av en annan inkubator/accelerator eller andra sammanhang som skulle kunna upplevas som konkurrerande så är det inget hinder.

Growspark_ikoner_0002_Person

Management attention / coaching

Alla medverkande matchas med en coach hos oss som har dedikerat tid att löpande jobba med accelerationsprocessen. Programmets styrgrupp består av högsta ledningen på WSP i Norden.

Growspark_ikoner_0004_Laptop

En plattform för samarbeten

WSP finns på ca 50 platser runt om i Norden. Growspark söker efter samarbeten med startups i hela regionen och för att möjliggöra detta agerar vi genom både fysiska och virtuella mötesplatser.

Growspark_ikoner_0001_Book

Kunskapsutveckling / erfarenhetsutbyte

Under accelerationsprocessen bjuds alla medverkande in till ett antal exklusiva event innehållande föreläsningar, nätverkande och case-studier.


Maria Brogren, WSP.

Maria Brogren

Chef hållbarhet och innovation och ansvarig Growspark.

Frida Nordquist, WSP.

Frida Nordquist

Försäljningschef WSP Byggprojektering. Kundbehov inom Growspark.

Joakim Köhler, WSP.

Joakim Köhler

Verksamhetsutveckling och ombud stora projekt WSP Sverige. Intraprenörsspåret inom Growspark.

Andreas Helgesson, WSP.

Andreas Helgesson

Avdelningschef WSP Systems. Startupspåret inom Growspark.

Johan von Porat, WSP.

Johan von Porat

Affärsutvecklare Hållbarhet WSP Sverige. Startupspåret inom Growspark.

Håkan Danielsson, WSP

Håkan Danielsson

Vd

Mickey Johansson

Mickey Johansson

Vice vd
Eva Aspengren

Eva Aspengren

Ekonomidirektör

Arnold Stifors

Arnold Stifors

Försäljnings- och affärsutvecklingsdirektör


Kom och pitcha er idé!

Growspark anordnar sitt andra pitchtillfälle för startups med tema Bäst före – Ta hand om och utveckla det befintliga. I år söker vi startups som kan hjälpa oss att hjälpa våra kunder att ta hand om och utveckla befintliga tillgångar (exempelvis bostadshus, skolor, sjukhus, industrier, vägar, järnvägar eller VA-ledningar).
Pitchdag 3 september 2020

WSP och Vakansa i samarbete om framtidens lokaler

Lokalhyran är en av de tyngsta utgifterna för många bolag idag. När vi så småningom övergår till det ”nya normala” efter Coronakrisen kommer synen på effektivt lokalutnyttjande sannolikt ha förändrats.

Läs mer om samarbetet för att matcha lokalbehov med efterfråga

WSPs digitala verktyg underlättar tillståndsprocesser

WSP bistår ofta kunder med tillståndsprocesser för deras verksamhet. I dag har det arbetet effektiviserats med hjälp av EVA, ett digitalt verktyg som WSP utvecklat tillsammans Position Green.

Läs mer om hur verktyget underlättar för Stena Recycling

Två personer framför en dator för att använda EVA, det molnbaserade verktyg som förenklar miljötillståndsprocessen.