WSP tar aktiv del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det kan vi göra tack vare engagerade medarbetare med djup expertkunskap och gedigna erfarenheter. Flera av våra experter är också uppskattade talare som gärna delar med sig av sin kompetens  i media, vid utbildningar, mässor och konferenser.

Välkommen att engagera en WSP-expert som kan bidra i samhällsdebatten med insikter, analyser och perspektiv som grund för kloka beslut vid utvecklingen av framtidens samhälle. 

Urban utveckling

Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
Sverige
Att ta täten i sektorn samhällsbyggnad
Magnus Meyer
VD WSP Europe
Sverige
Att leda framtidens samhällsbyggande
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Ha koll på omvärlden och undvik överraskningar
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Hållbar stadsutveckling – från prat till verklighet
Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
Sverige
Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?
Linda Lövgren
Senior bostadsanalytiker
Sverige
Vem är kunden på bostadsmarknaden?
Mattias Frithiof
Avdelningschef, Samhällsutveckling
Sverige
Regional tillväxt för attraktivt boende
Sanja Vujicic
Ek.Dr. företagsekonomi, företags- och strategirådgivare och expert inom hållbar turism och besöksnäring
Sverige
Hållbar tillväxt för företag, städer och platser
Andrea Utas
Analytiker och strateg inom hållbar samhällsutveckling
Sverige
Agenda 2030 – från global vision till lokalt projekt
Mari Ferring
Seniorkonsult och doktor i arkitekturhistoria (KTH)
Sverige
Människan i centrum vid stadsomvandling
Charlotta Fredriksson
Strategisk planerare, tekn.dr i planering och beslutsanalys
Sverige
Samverkan är en förutsättning för utveckling

Energi och industri

Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
Sverige
Att ta täten i sektorn samhällsbyggnad
Magnus Meyer
VD WSP Europe
Sverige
Att leda framtidens samhällsbyggande
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Så framtidssäkrar vi världen
Anna Nordling
Sektionschef Energi Produktion och Distribution
Sverige
Framtidens energisystem
Charlotta Winkler
Expert solenergiteknik
Sverige
Solenergi – ett steg i Kyotopyramiden
Jasenka Hot
Seniorkonsult, Energisystem
Sverige
Bygg energieffektivt och tjäna pengar

Hållbarhet och miljö

Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
Sverige
Att ta täten i sektorn samhällsbyggnad
Magnus Meyer
VD WSP Europe
Sverige
Att leda framtidens samhällsbyggande
Maria Brogren
Chef Hållbarhet och innovation, ansvarig Growspark
Sverige
Så framtidssäkrar vi världen
Helena Klintström
Ansvarig Hållbar stadsutveckling
Sverige
Hållbar stadsutveckling – från prat till verklighet
Sanja Vujicic
Ek.Dr. företagsekonomi, företags- och strategirådgivare och expert inom hållbar turism och besöksnäring
Sverige
Hållbar tillväxt för företag, städer och platser
Andrea Utas
Analytiker och strateg inom hållbar samhällsutveckling
Sverige
Agenda 2030 – från global vision till lokalt projekt
Mari Ferring
Seniorkonsult och doktor i arkitekturhistoria (KTH)
Sverige
Människan i centrum vid stadsomvandling
Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige
Att hantera risker – en viktig del i hållbar samhällsutveckling
Charlotta Faith-Ell
Forskningsansvarig, Expert, Fil.Dr.
Sverige
Miljöbedömningar och jämställdhets- konsekvensbeskrivningar
Anna Thore
Hållbarhetsstrateg
Sverige
Rädda havet - en god affärsidé
Charlotta Fredriksson
Strategisk planerare, tekn.dr i planering och beslutsanalys
Sverige
Samverkan är en förutsättning för utveckling
Håkan Nilsson
Avdelningschef Byggnadsfysik Stockholm
Sverige
Energieffektiva och miljövänliga byggnader med ökat värde
Johnny Wahlström
Avdelningschef, Real Estate
Sverige
Rätt underlag för fastighetsaffärer
Jasenka Hot
Seniorkonsult, Energisystem
Sverige
Bygg energieffektivt och tjäna pengar

Transport och infrastruktur

Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
Sverige
Att ta täten i sektorn samhällsbyggnad
Magnus Meyer
VD WSP Europe
Sverige
Att leda framtidens samhällsbyggande
Fredrik Bergström
Affärsområdeschef, WSP Advisory
Sverige
Ha koll på omvärlden och undvik överraskningar
Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige
VA – Att låna vatten klokt
Ulf Larsson
Affärsrådgivare, transport och samhällsutveckling. Chef, Rail Advisory
Sverige
Hur stärker vi järnvägens konkurrenskraft?
Sanja Vujicic
Ek.Dr. företagsekonomi, företags- och strategirådgivare och expert inom hållbar turism och besöksnäring
Sverige
Hållbar tillväxt för företag, städer och platser
Johan Lundin
Verksamhetsansvarig risk
Sverige
Att hantera risker – en viktig del i hållbar samhällsutveckling
Karin Hassner
Trafiksäkerhetsexpert
Sverige
Trafiksäkerhet – en del av Agenda 2030

Fastigheter och byggnader

Håkan Danielsson
Vd, WSP Sverige
Sverige
Att ta täten i sektorn samhällsbyggnad
Magnus Meyer
VD WSP Europe
Sverige
Att leda framtidens samhällsbyggande
Maria Pleiborn
Seniorkonsult, demograf
Sverige
Hur kan vi få bostadsmarknaden att fungera bättre?
Linda Lövgren
Senior bostadsanalytiker
Sverige
Vem är kunden på bostadsmarknaden?
Håkan Nilsson
Avdelningschef Byggnadsfysik Stockholm
Sverige
Energieffektiva och miljövänliga byggnader med ökat värde
Johnny Wahlström
Avdelningschef, Real Estate
Sverige
Rätt underlag för fastighetsaffärer
Jasenka Hot
Seniorkonsult, Energisystem
Sverige
Bygg energieffektivt och tjäna pengar