WSP i korthet

WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. Vi är ett globalt företag med 42 000 medarbetare, på 550 kontor i 40 länder. I Sverige är vi 4 000 medarbetare på ett 50-tal kontor runt om i Sverige.

WSP i Sverige har sin grund i teknikkonsultföretaget Jacobson & Widmark (J&W) som bildades redan 1938. År 2001 förvärvades J&W av det brittiska bolaget WSP och sedan dess har vi varit en del av WSP-koncernen som numera har sitt säte i Kanada. Koncernens huvudkontor är baserat i Montreal och bolaget är noterat på Toronto-börsen. Det svenska huvudkontoret ligger vid Globen i Stockholm. 2016 omsatte WSP i Sverige 294 MSEK och hade en nettoomsättning på 3967 MSEK. Bokstäverna WSP är en förkortning av Williams Sale Partnership som var namnet på företaget när det grundades. Idag heter vi kort och gott WSP.

Det svenska bolaget är indelat i åtta affärsområden; 

Advisory

Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling.

Bro och vattenbyggnad

Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. 

Byggprojektering

Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden.

Environmental

Specialister inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik, brand och risk samt digitala tjänster.

Management

Projektledning och projektnära specialisttjänster.

Samhällsbyggnad

Bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn – från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom.

Systems

Rådgivning och projektering av installationer såsom el, tele, IT, VVS och automation i alla typer av fastighets-, infra- och industriprojekt.

Process

Konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning.

 

WSPs ledning Vår historia