WSP i korthet

WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. Vi är ett globalt företag med 49 500 medarbetare, på kontor i 40 länder. I Sverige är vi 4 300 medarbetare på ett 40-tal kontor runt om i Sverige.

Koncernens huvudkontor är baserat i Montreal i Kanada och bolaget är noterat på Toronto-börsen. Det svenska huvudkontoret ligger vid Globen i Stockholm. 2018 omsatte WSP i Sverige drygt 4800 MSEK. Bokstäverna WSP är en förkortning av Williams Sale Partnership som var namnet på företaget när det grundades. Idag heter vi kort och gott WSP.

Vi delar värderingar och varumärke med våra kollegor i världen och strävar efter att bli ledande inom samhällsbyggarsektorn genom att ta vårt ansvar i multidisciplinära projekt och generalkonsultuppdrag. WSP präglas av innovativt tänkande och samarbete över både teknikområdesgränser och landsgränser. Med expertis i alla världsdelar kan vi alltid erbjuda våra kunder den senaste kunskapen och många lärorika referensprojekt. 

WSPs ledningVår historia
Vi ska vara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och partners.
WSP 2015-2018 Vår strategi

Det svenska bolaget är indelat i sju affärsområden; 

Advisory - Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom näringslivs- och samhällsutveckling.

Bro & Vattenbyggnad - Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion.

Byggprojektering - Rådgivning och projektering av byggnadskonstruktioner i fastighets-, industri- och anläggningsprojekt.

Environmental - Specialister inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik, brand, risk, säkerhet samt digitala tjänster.

Management - Projektledning och projektnära specialisttjänster.

Samhällsbyggnad - Bred kompetens inom transport, infrastruktur, stadsutveckling och datafångst, från väg och järnväg till hela kedjan i vattenaffären - i mindre utredningar och i stora multidisciplinära uppdrag.

Systems - Rådgivning och projektering av installationer såsom elkraft och distribution, energi, telekom, IT, VVS och automation i alla typer av fastighets-, infra- och industriprojekt.