WSP i korthet

WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. Vi är ett globalt företag med 49 000 medarbetare, på kontor i 40 länder. I Sverige är vi 4 200 medarbetare på ett 40-tal kontor runt om i Sverige.

Koncernens huvudkontor är baserat i Montreal i Kanada och bolaget är noterat på Toronto-börsen. Det svenska huvudkontoret ligger vid Globen i Stockholm. 2017 omsatte WSP i Sverige drygt 4500 MSEK. Bokstäverna WSP är en förkortning av Williams Sale Partnership som var namnet på företaget när det grundades. Idag heter vi kort och gott WSP.

Vi delar värderingar och varumärke med våra kollegor i världen och strävar efter att bli ledande inom samhällsbyggarsektorn genom att ta vårt ansvar i multidisciplinära projekt och generalkonsultuppdrag. WSP präglas av innovativt tänkande och samarbete över både teknikområdesgränser och landsgränser. Med expertis i alla världsdelar kan vi alltid erbjuda våra kunder den senaste kunskapen och många lärorika referensprojekt. 

WSPs ledningVår historia
Vi ska vara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och partners.
WSP 2015-2018 Vår strategi

Det svenska bolaget är indelat i åtta affärsområden; 

Advisory - Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom näringslivs- och samhällsutveckling.

Bro & Vattenbyggnad - Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. 

Byggprojektering - Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden.

Environmental - Specialister inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik, brand, risk, säkerhet samt digitala tjänster.

Management - Projektledning och projektnära specialisttjänster.

Samhällsbyggnad - Bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn – från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom.

Systems - Rådgivning och projektering av installationer såsom el, tele, IT, VVS och automation i alla typer av fastighets-, infra- och industriprojekt.

Process - Konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning.