Hur WSP arbetar med överdäckningar
Väg och järnvägsspår med illustration över framtida överdäckning.

 

Bilar som åker in i en tunnel som går under överdäckning.